Problemen med Lisebergs utbyggnadsplaner

Lisebergs utbyggnad söderut

Liseberg vill bygga ut söderut, med vattenland, hotellbyggnader med mera. Huvudbyggnaden på min gamla arbetsplats Saab, kommer att bli parkeringshus, dvs rivas och så byggs ett nytt parkeringshus. Den enda av Saabs gamla byggnader som kommer att finnas kvar är den som jag arbetade i, gamla verkstan. Den används redan idag av Liseberg som kontor och verkstad.

Problemet med Lisebergs planer är att den enda förbindelse mellan Örgryte och Mölndalsvägen som inte är en jättestor trafikapparat stängs av. Dessutom hindras vi från möjligheter att promenera längs med Mölndalsån. Planerna stänger av delar av staden för allmänheten och gör dem privata. Det blir svårt för personer i Johanneberg, Burås och Getebergsäng att ta sig till naturområdet i Jakobsdal och vidare till Delsjön.

Istället för att öppna upp så innebär Lisebergs utbyggnadsplaner mer instängning och avstängning. Det borde finnas en möjlighet att promenera längs med ån hela vägen till Svenska Mässan utan att betala inträde till Liseberg och det borde finnas tvärgående gångvägar som möjliggör en koppling mellan Getebergsäng och Jakobsdal. Tvärgående gångvägar som inte ska innebära att inträde till Liseberg måste betalas.

Vad gäller vattenland och liknande har jag förstås inga invändningar mot det i sig. Liseberg får satsa på vilka attraktioner de vill. Men det är inte kul att områden som idag är publika ska privatiseras och det är dåligt att kontaktmöjligheterna mellan olika delar av staden försämras rejält med Lisebergs planer. En alternativ bilväg där det går att köra utan att passera den överbelastade Korsvägen stängs också av. Inte heller så bra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements