Så försämrade Sverige kvaliteten i skolan

Nedskärningar, avregleringar, marknadsmodeller, privatiseringar. Minskade resurser, försämrade villkor för lärare, köp- och säljsystem, kundförhållande mellan skola och elev, segregation. Så kan försämringen av den svenska skolan beskrivas med några får ord.

Betygens vara eller icke-vara spelar mycket liten roll, bestraffningar eller bestraffningar spelar ingen roll alls. Istället har det handlat om en politisk och ideologisk kampanj och politik inriktat på att gynna storföretag, marknadslösningar, vinstintressen med mera. Utan några som helst tankar på kvalitet, kunskapsförmedling, resultat etc. Medvetet har skolan förstörts genom förändringarna som beslutats i politiska församlingar.

Att införa betyg i fjärde klass, bestraffningar när elever misslyckas etc kommer inte att förbättra läget. Det behövs betydligt större ingrepp och mycket av den avreglering, privatisering, segregation etc som införts av en rad regeringar måste helt enkelt avskaffas för att skolan i Sverige återigen ska kunna bli bra. Det framstår som uppenbart efter en läsning av boken Den stora omvandlingen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Köp boken ”Den stora omvandlingen” hos Bokus

Köp boken ”Den stora omvandlingen” hos Adlibris

Advertisements