Björn Siesjös begränsade perspektiv

Sjöfartsverket vägrar gå med en lägre bro än den nuvarande Götaälvbron i Göteborg. Detta för att inte försämra villkoren för sjöfarten på Vänern. Göteborgs stadsarkitekt menar att Sjöfartsverket företräder ett särintresse och har ett begränsat perspektiv. Men det är omvänt.

Sjöfartsverket har ett större perspektiv. De tar samhällsansvar. De vill ha kvar sjöfarten på Vänern. Sjöfarten är miljövänlig och det vore en katastrof ur trafik-, klimat- och miljösynpunkt om fartygslaster flyttades över till lastbil. Vilket ju är alternativet då järnvägen inte har kapacitet för speciellt mycket mer trafik. Björn Siesjö å andra sidan tänker bara snävt på staden Göteborg perspektiv och på att det val av bro som gjorts inte går att använda när Sjöfartsverket säger nej. Arbetet måste göras om och anslutningarna för bron på Gullbergsvass kommer att blir besvärligare. Det kallar jag ett begränsat och inskränkt perspektiv.

Kanske borde planeringen göras om, kollektivtrafiken läggas i tunnel för att konflikter mellan sjöfarten och kollektivtrafiken ska kunna undvikas. Biltrafiken på en lägre bro som den nu föreslagna, något som vore möjligt om kollektivtrafiken lades i en tunnel. Stadsarkitekten borde tänka betydligt bredare och mer samhälls- och klimatvänligt. Sjöfartsverket borde vara mer konstruktiva.

Hisingsbron

Den nu föreslagna bron som Sjöfartsverket inte vill ha.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements