Vi behöver äta mindre kött

Del 8 av 8 i serien Kött och miljö

Om det råder inget tvivel. Det är nödvändigt av många skäl. Klimat, hälsa med mera. Samtidigt så borde det kött vi äter vara lokalt producerat.

I framtiden kommer det inte att finnas handelsgödsel i några större mängder. Inte till överkomligt pris. Det betyder det att det måste finnas djur för att sädeslag och annat ska kunna odlas. Avkastningen i jordbruket kommer att bli sämre. Matbrist kommer att uppstå. Djur behövs för att producera gödsel och de djuren behöver användas även som mat. Inte bar användas för gödsel som kor i Indien (20-25% av världens nötkreatur finns i Indien). Sammantaget betyder det att alla behöver äta mer lokalproducerat. Vilket också är bra för miljön och klimatet.

Klimatförändringarna, med en allt varmare värld, kommer sannolikt att förändra och försämra livsmedelsförsörjningen på allt fler sätt. Oundvikligt, för ingenting tyder på att vi på något sätt lyckas hejda eller stoppa växthuseffekten. Det mesta tyder istället på att det kommer att bli allt värre. Allt sämre. Allt varmare.

Förutom att äta mindre kött, måste vi sluta förbränna olja och kol. Minska användningen av fossila bränslen. Det handlar i mångt och mycket om bilismen. Användandet av bilar måste minska, mängden transporter måste minska överhuvudtaget. Det är helt nödvändigt. Åtgärder i smått och stort behövs. Förändrad stadsplanering, lokal produktion, trängselavgifter, slut på subventioner till flyget (som exempelvis skattefritt bränsle och subventionerade landningsavgifter). Med mera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Nötkött inte alls största boven
Advertisements

One Reply to “Vi behöver äta mindre kött”

Kommentarer inaktiverade.