Inskränkningar i äganderätten är nödvändiga

Dessutom är de rätt vanliga i Sverige, men borde vara än vanligare. Inskränkningar som finns redan idag är sådant som rennäringslagen, minerallagen, strandskyddslagen, allemansrätten, ägande till vatten och fritt fiskevatten.

Jag anser att det borde vara mer omfattande och också gälla upphovsrätt, fiskerättigheter i sjöar, jakträttigheter, skogsutnyttjande och markägande. På dessa områden kan äganderätt ersättas av nyttjanderätt. Dessutom bör nyttjanderätt gälla sådant användning av vatten i vattendrag och sjöar, mark för vindkraft och kanske en del annat. I grunden kan minerallagstiftningen stå som förebild för nyttjanderätt istället för äganderätt.

Ett område där nyttjanderätt som liknar minerallagstiftningen är på väg att införas gäller havsfisket. Fast där har resursen i princip varit helt fri tidigare och saknat. Nyttjanderätt på detta område innebär att det gemensamma överlåter åt ett begränsat antal nyttjanderättsinnehavare att sköta resursen för oss alla.

prata gärna om äganderätten. Om att göra inskränkningar i densamma.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements