Brett upprop för ansvarsfull sojaodling

Sojafält

Sojafält.

2014 ska minst 60 procent och 2015 ska 100 procent av sojan som används eller säljs för produktion av livsmedel i Sverige vara ansvarsfullt producerad – miljömässigt och socialt. Det garanterar 27 svenska matföretag och organisationer i det svenska nätverket Sojadialogen som står bakom en frivillig överenskommelse som lanseras idag.

– Sojadialogen är ett unikt samarbete i livsmedelskedjan. Initiativet är angeläget och tufft, och något som vi självklart stöder, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

I ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor, vill företagen att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung. Ansvarstagandet omfattar vad respektive företag i sin egen leverantörskedja själv kan påverka. Med certifierad soja menas såväl fysiskt certifierad soja som köp av sojacertifikat – bägge bidrar till ansvarsfull produktion.

– Vi välkomnar överenskommelsen som ett viktigt första steg för att minska negativ påverkan på natur, djur och människor där sojan produceras. Vår förhoppning är att andra företag kan följa efter och ställa krav på hur sojan produceras, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

De senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt i foder med innehåll av högvärdigt protein och livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för djurens välmående.

Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s principer och kriterier. Bland undertecknarna finns bland annat Arla, HK Scan, Lantmännen och Svensk Fågel.

Genom att enbart producera och/eller sälja produkter med certifierad soja vill företagen bidra till att förhindra förlust av biologisk mångfald, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra och bra arbetsförhållanden på sojaplantagen. Genom att ställa krav på certifierad soja säkerställs att den odlats utan exploatering av unika naturområden, som Atlantregnskogen, Cerrado, Chaco eller Amazonas.

Intressant?
Mer: Skydda skogen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Brett upprop för ansvarsfull sojaodling”

Kommentarer inaktiverade.