Hård kritik mot brottmålsadvokat i Göteborg

En domare i Göteborg har totalt underkänt en försvarsadvokats arbete vid en rättegång i Göteborg. Med hårda ordalag kritiserades advokaten och samtidigt skrevs hans ersättningsanspråk ner:

Vissa formuleringar i tingsrättens dom innehåller mycket skarp kritik mot den kände advokaten.

Ordalydelsen som återkommer gång på gång, i bedömningen av hans agerande under processen, är ”oskicklighet och vårdslöshet”.

Enligt domen uppges den 53-årige advokaten ha:

  • Orsakat bevisning som talat till hans egen klients nackdel och överhuvudtaget sysslat med ”obegriplig bevisföring”.
  • Pratat på, vägrat lyda tillsägelser om att hålla tyst han inte fått ordet och avbrutit sin egen huvudman.
  • Ställt irrelevanta och svårförståeliga frågor.
  • Klandrat vittnen för sådant som de inte borde ha klandrats för.
  • Initierat fruktlösa och tidsödande ordväxlingar med åklagaren.
  • I sin slutplädering fört ”obegripliga resonemang”.
  • Legat bakom ett resursslöseri för skattebetalarna, en konsekvens av att två planerade förhandlingsdagar fick utökas till fem.

Advokaten anser att kritiken är felaktig och att den undergräver respekten för advokater och rättsväsendet. Även en kollega till den aktuelle advokaten har överklagat tingsrättens dom med anledning av de hårda skrivningarna.

GP som jag citerat ovan skriver inte ut advokatens namn. Det kunde de lika gärna gjort för de skriver ut namnet på hans kollega som är Michael Melin. Melin är 53-år och på advokatfirman som har två delägare finns bara en annan manlig advokat som dessutom också är 53 år och delägare. Namnet är Rickard Fagerberg. Ville GP skydda hans identitet så har de verkligen inte ansträngt sig, utan totalt misslyckats. Det hela blir lite löjligt och krystat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements