437 000 mord år 2012

I hela världen. Detta enligt FN:s världsomspännande mordstatistik. 2012 är det sista året som redovisas i den senaste rapporten som sammanställts, Global Study on Homicide 2013. Högsta mordfrekvensen (fall av våldsam död per 100 000 invånare) finns i norra Latinamerika, Centralamerika och södra Afrika. Lägst är mordfrekvensen i Europa, Oceanien och Kina. Det land som hade allra högst mordfrekvensen år 2012 var Honduras med 90. Lägsta mordfrekvensen fanns i Singapore där den var 0,2.

Antalet mord och mordfrekvensen är sjunkande i större delen av världen. Två regioner avviker, där ökar den, Latinamerika och Nordafrika. I Nordafrika ökar den från en låg nivå, men i Latinamerika är den redan från start hög. Skillnaderna mellan olika delar av världen ökar konstaterar rapporten också.  I Europa har morden minskat överallt sen 1990-talet.

Mordfrekvens i Europa

Mordfrekvens i Europa per år

Nästan 80% av alla mordoffer var män och bland förövare än den manliga dominansen ännu större, 95% av alla gärningsmän var män. En majoritet av männen mördades av okända eller avlägset bekanta medan majoriteten av de mördade kvinnorna dödades av närstående. Mer än hälften av alla mordoffer var under 30 år gamla med 8% under 15 år.

I Amerika var skjutvapen det vanligaste mordvapnet, medan det i Europa används mycket blandade metorder. I Sverige är dock kniv det vanligaste mordvapnet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements