Klimatfrågan kan inte lösas på det personliga planet

Klimatfrågan är inte i först hand en moralisk eller etisk fråga som debattören Billy Larsson skriver i SVD. Görs den till det kommer vi aldrig att kunna förhindra en mycket kraftig uppvärmning och de enorma konsekvenser som det medför. För att åtgärda alla stora källor till utsläpp behövs det politiska beslut.

Bilismen kommer inte att kunna begränsas om det se som ett privat moralisk och etisk fråga. Det krävs politiska beslut för att gynna kollektivtrafik, bygga tätare städer och bygga blandstäder. Det krävs politisk beslut, till exempel om vägavgifter och likalöner, för att gynna järnvägstransporter och fartygstransporter av gods istället för lastbilstransporter. Moral och etik har mycket lite med dessa frågor att göra.

Subventionerna till flyget kan inte förändras på annat sätt än genom beslut. Idag är flygbränsle helt skattebefriat vilket innebär att flygtrafik gynnas på bekostnad av den miljövänliga järnvägen. Flygplatser subventioneras dessutom mycket ofta av städer och kommuner. Detta kommer inte att ändras genom att enskilda individer är moraliska och agerar etiskt ”korrekt”.

Att vi eldar kol, olja och gas för att göra el och för uppvärmning är också en sak som skapar stora utsläpp av växthusgaser. Det är inget som en enskild person kan ändra genom att agera moraliskt och enligt nån märklig etik.

Till slut då en fråga där en enskild person kan påverka. Maten. Idag äter vi alldeles för mycket nötkött. Konsumtionen av det måste minska. Dessutom borde vi äta mer lokalt producerat. Inte bara nötkött utan all mat. Här kan enskilda individer påverka genom att göra riktiga och bra val.  Men det blir ändå i marginalen.

Många människor har idag inte råd att välja lokalt producerat eller ekologiskt odlat. Att göra frågan om vad vi äter till en moralisk fråga blir att säga till en fattig person att den är omoralisk. Ett sådant samhälle är omänskligt och intolerant.

Griskött produceras idag mycket billigt på stora grisfarmar i exempelvis Danmark. Att det går att göra beror bland annat på att de matas med fiskmjöl. Denna ordning går inte att ändra på genom personliga ställningstaganden. Det behövs helt klart politiska beslut även på detta område.

Att göra frågan om klimatet till en personlig och etisk fråga leder fel och innebär att vi inte kan lösa problemet. Klimatfrågan är en politisk fråga som kräver politiska beslut, styrning av samhället i en riktning som innebär att växthuseffekten kan bromsas och förhoppningsvis stoppas. Billy Larsson har i det stora hela fel, men i en sak har han rätt. Vi bör naturligtvis alla kämpa för att driva igenom de politiska beslut som krävs. Kämpa för att förändra samhället i en riktning där temperaturhöjningen kan förhindras. Vi har alla ett ansvar för den politik som förs, vi måste alla se till att förändra den. På det planet kan det också ses som en etisk fråga. Som en fråga om ansvar inför framtiden.

Dessutom är klimatfrågan självklart en höger-vänsterfråga. Högern föreslår marknadslösningar, individuellt ansvara, att det är en etisk och moralisk fråga på det personliga planet. Vänstern föreslår styrning genom demokratiska politiska beslut, att det är ett kollektiv och gemensamt ansvar att förhindra klimatförsämringarna, uppvärmningen, växthuseffekten. Det är också en klassfråga och därmed också en höger-vänsterfråga. Rika konsumerar mer nötkött, konsumerar mer överhuvudtaget, flyger mer, kör mer bil och kör större bilar. Även på denna punkt har Billy Larsson fel. Högern tar inte ansvar för framtiden. Det har de aldrig gjort. Vänstern är beredda att göra det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements