Lindholmen: Gärna förtätning – men hur?

Det är budskapet i en debattartikel om förtätning på Lindholmen. Fast enligt GP:s rubriksättare så vänder sig artikelförfattarna mot studentbostäder på Lindholmen. En synpunkt som det inte finns stöd för i artikeln. Utan det handlar istället om hur det byggs, hur det nya planerade bostadskvarteret med studentbostäder:

”Det går ofta guidade turer på gamla Lindholmen. Tänk er när dessa i framtiden kommer fram till det dominerande och synnerligen okänsligt inpassade bygget, guiden pekar och säger: Sådana här misstag gjorde man i Göteborg så sent som år 2014!” Så står det i ett av de många samrådsyttranden som kommit in mot förslaget på 175 studentlägenheter på Plejadgatan.

[…]

Förslaget har nu varit ute på samråd. En kör av protesterande röster möter den som tar del av alla svar på detaljplanen:

* Husen är för höga, för breda och ligger för tätt.

* Den vackra silhuetten med klättrande landshövdingehus kommer att döljas från älven och södra älvstranden.

* Flytta hela projektet till en bättre plats, till exempel nere på varvsområdet eller vid Karlavagnsgatan.

* Lindholmen är en stadsdel med unika kvaliteter; småskalig bebyggelse, grönska och träarkitektur. Värna om denna fantastiska miljö!

* De som bor intill det föreslagna bygget förlorar, sol, ljus, utsikt och parkeringsplatser.

[…]

Flera påpekar att stadsdelen saknar hyreslägenheter för barnfamiljer samt äldrebostäder. Här finns en tradition av självbyggeri, träarkitektur och ekologiskt boende. Bygg vidare på dessa traditioner! Till exempel genom att uppföra tvåvånings radhus i trä, gärna som en byggemenskap och med kooperativ hyresrätt. Det skulle bli något att visa upp till jubileumsutställningen. Detta vill vi gärna diskutera med byggnadsnämnden.

Bland argumenten mot bygget som redovisas i inlägget finns en del av Nimby (Not in my backyard, inte på min bakgård)-karaktär, men det övergripande budskapet tycks vara, gärna förtätning, men inte hur som helst. Byggnaderna bör vara anpassade till det område i vilket de byggs. Men det förslag som framförs i slutet innebär sannolikt mycket dyra bostäder för folk med mycket gott om pengar. Det är inte sånt som Göteborg behöver.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements