Feministiskt Initiativ är inte vänster – om kritiken mot Thente

När Jonas Thente skrev en artikel som kan läsas som att klassklyftor skapar hat, orättvisor, brottslighet, rasism etc så har han rätt. Att personer ur arbetarklassen använder hat mpt överhet och alla som inte tycker likadant som de själva som en ventil för att få ut sin upplevda underordning och frustration.

Han fick kritik från feministiskt håll. Han fick kritik från delar av vänstern. Därför att han skrev att vänstern övergivit klasskampen, kampen för jämlikhet, till förmån för kampen för människors lika värde (mot rasism och diskriminering) och kampen för jämställdhet (samma rättigheter oavsett kön). Jonas Thente har rätt även på denna punkt när han kritiserar vänstern. Delar av vänstern har övergivit kampen för jämlikhet till förmån för identitetspolitik. Det är olyckligt att så skett. Men det är samtidigt inte orsaken till problemen.

Orsaken till ökade klassklyftor och dess konsekvenser ökat hat, ökat stöd till rasistiska partier, ökad segregation, arbetslöshet osv är den nyliberala politik som förts i Sverige under mer än 20 år. En politik av nedskärningar inom offentlig sektor, privatiseringar, överföring av pengar från fattig till rik. Förändringarna är våldsamma och har extrema konsekvenser:

I dag publicerar Social resursförvaltning en delrapport om skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg där vi för första gången får samlade siffror utifrån ett antal avgörande indikatorer. Siffrorna ska ligga till grund för framtida mätningar så att vi ser om insatser ger effekt.

Rapporten visar bland annat att 26 procent av familjerna i Angered har långvarigt försörjningsstöd jämfört med 0,7 procent i Torslanda. Det skiljer 580 000 kronor i medelinkomst mellan män i östra Bergsjön jämfört med Långedrag.

Påverkar medellivslängden

Göteborgare med hög utbildning upplever sig ha betydligt bättre hälsa än de med låg utbildning. Medellivslängden i välmående områden har ökat med 1,8 år för kvinnor och 1,5 år för män mellan 2002 och 2012. I de områden som hade den kortaste medellivslängden är utvecklingen nästan den motsatta. Kvinnornas medellivslängd har minskat med 0,2 år och en svag ökning ses för männen med 0,4 år.

Samma mönster finns i medelinkomst. I Långedrag som har den högsta medelinkomsten ses en ökning mellan 1992 och 2011 med 314 000 kr. I områdena med de lägsta inkomsterna har det för samma period skett en minskning med 10 000 kr i medelinkomst.

Denna bit tycks Thente ha missat helt. De borgerliga partierna, miljöpartiet och socialdemokraterna är de ansvariga, inte vänstern och inte feministerna. Vänsten är bara skyldig till att inte ha prioriterat kampen mot ekonomisk och social ojämlikhet. Stora delar av vänstern har gjort fel. På denna punkt håller jag i stort med Åsa Linderborg som skriver:

I Thentes värld står huvudmotsättningen mellan kulturvänstern och de obildade. Alla andra ideologiska maktdimensioner är bortrollade. Högerextremismens framväxt, socialdemokratins kris, arbetslinjens fiasko, socialliberalismens bankrutt – nej, det är vänsterns fel att näthatarna rustar upp.

Det är också vänsterns fel att klass försvunnit från kulturdebatten. Här kan jag möta Thente på halva vägen, jag har själv tjatat om detta i åratal. Klass har fått ge vika för andra, också viktiga, erfarenheter. Intersektionalitet – det vill säga att klass, kön, etnicitet, sexualitet etcetera hänger ihop – är en akademisk landvinning, men på kultursidorna och i media överlag kan vi tyvärr fortfarande bara diskutera ett förtryck i taget. Sällan handlar det förtrycket om ekonomiska hierarkier. Det finns för övrigt kultursidor som fortsätter intressera sig för arbetarklassens villkor, men det låtsas Thente inte om eftersom hans tes då faller som ett korthus.

Men är det verkligen bara vänsterns fel att vi inte längre pratar om klass?

Klassperspektivet försvann när marknadsliberalismen blev hegemonisk. Det trängdes undan i takt med att hela politiken gentrifierades; allt handlar bara om den köpstarka medelklassen. Kultursidorna är endast avspegling av detta och jag förstår den frustration som det skapar i breda folklager: arbetarklassen, allt mer socialt frustrerad, saknar representation i det offentliga samtalet. Tydligast är denna utveckling just i DN, det är där allt prat om klass sen några år tillbaka diskvalificeras som gammaldags junk. Nu vill alltså Thente nåt annat. Det ska verkligen bli intressant att se hur han lyckas vrida sin egen kulturredaktion i denna nya, socialt medvetna riktning.

Ökad ekonomisk ojämlikhet kan inte bekämpas genom kamp mot rasism eller för jämställdhet. Bara genom kamp för jämlikhet och för minskade klyftor. Klasskamp. Boken Jämlikhetsanden visar att det är lättare att kämpa för jämställdhet och lättare att begränsa rasismen i mer jämlika samhällen. Jämställdhet och tolerans behöver jämlikhet. Kampen för jämlikhet blir därmed enormt viktigt. För utan kamp för jämlikhet minskar våra möjligheter att kämpa för jämställdhet och för människors lika värde.

Därmed åter till Jonas Thente. Han har faktiskt inte fått så jättemycket kritik från vänster.  Även om en del kanske anser att Daniel Swedin är vänster. Något jag inte håller med om. Han är socialdemokrat och representerar ett av de partier som ökat kalssklyftorna i Sverige. Däremot från feminister och medlemmar/företrädare för Feministiskt Initiativ. De flesta anhängare av och företrädare för Feministiskt Initiativ är inte vänster, de förnekar klasskampens betydelse och är därmed per definition inte vänster. De villl att kampen för jämlikhet ska underordnas kampen för jämställdhet och kampen för alla människors lika värde. En vänsterorganisation kan inte företräda sådan uppfattningar. Då har de upphört att vara vänster. Feministiskt Initiativ är därmed lika lite som Miljöpartiet vänster.

När Rebecca & Fiona menar att vänstern måste ena sig har de naturligtvis rätt. Vi borde ha ett parti av Enhedslistens karaktär i Sverige. Hindret för det är Vänsterpartiet som vägrar tillåta organiserade minoritetsåsikter i partiet. Deras interndemokrati har mycket att önska. Men Rebecca & Fionas mening om att Thentes artikel fått kritik från vänster är jag tveksam till. Artikeln har fått kritik, men det är mycket tveksamt om det mesta av den kritiken ska kallas vänster.

Thente har en korrekt bild av svensk arbetarklass. Swedin en felaktig. Den består i huvudsak av vita. Inte av invandrare, inte av ”rasifierade”. Swedin har fel om media och om vänstern. Thente har rätt. Såväl media som den så kallade vänstern som Swedin anser sig tillhöra är medelklass. Det är heller ingen myt att huvuddelen av näthatarna är arbetarklass som Åsa Linderborg (hon är i alla fall vänster) påstår att det är. Det är just en av de saker vi kan se i Researchgruppens arbete. Inte heller fel att näthatarna är vita män. Att alla är det har däremot ingen påstått. Inte heller Thente. Det är klart att Thente har fördomar. Det har vi alla. Thente medger också det i sin artikel. Han säger inte att det är arbetarklassen fel. Att påstå att brottslighet är vanligare i arbetarklassen är inte klassförakt. Det är sanning. Att påstå att en majoritet av näthatarna sannolikt är arbetarklass är inte heller klassförakt. Att påstå att nästan all brottslighet begås av män är ingen fördom, inget förakt mot män. Det är sant.

Som Åsa Linderborg också skriver så drabbar näthatet även underprivilegierade människor. Unga kvinnor, medelålders män från arbetarklassen som vägrar smeka sina rasistiska klassfränder medhårs osv. Det är det som sker när överklassens klasskamp tvingar tillbaks de fattiga, tvingar ner arbetarklassen i ökad fattigdom. Rasismen och näthatet är konsekvenser av överklassens klasskamp.

Thente har inga lösningar. Han är inte vänster. Han är medelklass. Vi från vänstern borde ha lösningar och svar. Vi har det inte. Där har vi ett mycket stort ansvar. Vi har misslyckats med att ta upp jämlikhetsfrågorna. Klassfrågorna.  Och ja, näthatet är ett problem ur demokratisk synpunkt. En demokratisk fråga.

Läs också:

Intressant?
Mer: HD, Resumé, EX, SR, Tofflan, GD, Politism, ArbB, SN, Anybody’s Place,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Feministiskt Initiativ är inte vänster – om kritiken mot Thente”

Kommentarer inaktiverade.