Polisen tänker puckla på judar för att skydda nazister

Polisens plan för att skydda nazisterna i Jönköping på 1-maj är tydlig. För att skydda nazisternas uppenbara brott mot svenska lag tänker polisen förhindra alla typer av antinazistiska yttringar. Sannolikt med en hel del våld och massgripanden. En försmak fick vi vid polisens agerande i samband med en protest mot ett SD-möte i Stockholm då helt fredliga demonstranter greps helt utan vettig anledning. Polisen uttalade då att samma taktik skulle användas i hela landet. Polisen ska genom sitt agerande provocera fram brott för att sen massgripa folk som protesterar mot rasism, fascism och nazism. Det var vad de gjorde i Stockholm, det är vad de kommer att göra i Jönköping.

I protesterna mot nazisterna, nazisternas lagbrott och polisens flathet mot en rasistisk våldsideologi kommer en del judar att delta. Polisen kommer inte att tveka en sekund mot att puckla på dem, att gripa dem och att förnedra dem. Polisen ger sig uppenbarligen gärna på judar för att skydda nazister. Det verkar i alla fall vara deras plan. Det är upprörande. Det skulle inte behöva vara så.

Det finns ingen som helst anledning att tillåta nazister demonstrerar. Definitivt inte på första maj. Bara nazisterna blotta uppenbarelse, deras fanor, märken, tal, flygblad etc är ett brott mot svensk lagstiftning om hatbrott:

Kommunen har överklagat polisens beslut, men Förvaltningsrätten har avslagit besvären. I medierna uttalar företrädare för polisen att ”polisen i detta fall inte hade något annat val än att ge tillstånd då demonstrationsrätten är en grundlagsskyddad rättighet”. Det uttalandet står i direkt strid med vad som är gällande rätt och Högsta domstolens (HD) vägledande dom.

1997-2003 prioriterade rättsväsendet rasistiska och främlingsfientliga brott. En tydlig lag rörande hets mot folkgrupp och en HD-dom 1996 var grunden för arbetet. Riksdagen, regeringen, medierna, Rikspolisstyrelsen (RPS), Säkerhetspolisen och Riksåklagaren, drev alla på arbetet, att lagföra hatbrott. Till exempel ökade antalet domar mot nazister som gjort Hitlerhälsning. De fick fängelsestraff.

Polisen informerade främlingsfientliga arrangörer om att de avsåg att vara närvarande och ingripa direkt, ifall det kom att begås hatbrott, typ hets mot folkgrupp vid vit-makt-konserter och demonstrationer. HD klargjorde att om till exempel emblem och/eller klädsel ”otvetydigt ger en koppling till en viss åsiktsyttring är det befogat att se detta som ett meddelande i lagens mening”.  blir lagen om hets mot folkgrupp tillämplig. Den är ett undantag från den enskildes rätt att demonstrera enligt regeringsformen.

Att tillåta en nazistdemonstration på första maj är inte bara att tillåta lagbrott, utan att tillåta en provokation, att uppmuntra till våld. Det är vad polisen gör genom att ge nazisterna tillstånd till en demonstration. Detta vet också polisen eftersom de uppmanat andra än nazister att hålla sig borta från Jönköpings centrum. Polisen planerar för att använda våld. Mycket våld. Mot de som tänker protestera mot nazisterna, nazisternas brott och polisens flathet.

Att polisen är medvetna om att nazisternas demonstration kommer att leda till våld innebär att polisen dessutom kan stoppa nazistmarschen genom att hänvisa till ordningslagen paragraf 25. Men uppenbart är att polisen inte har för avsikt att stoppa den rasistiska och nazistiska marschen och provokationen. Polisen har inte för avsikt att ingripa mot nazisternas våld.

Polisen har för avsikt att ingripa mot antinazister. Hårt och med våld. De kommer att spöa upp antinazister, inklusive de judar som deltar. Polisen tänker använda brutalt våld och massgripanden mot judar för att skydda nazister. Det påminner mig om en annan tid i ett annat land.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. Demokratiskt sinnade poliser menar att det som skedde på Långholmen inte har bäring på vad som ska ske i Jönköping. Det som gäller menar de demokratiskt sinnade poliser som dominerar kommenderingen i Jönköping är i första hand att lösa problem utan våldsinsatser.

 

Advertisements

One Reply to “Polisen tänker puckla på judar för att skydda nazister”

Kommentarer inaktiverade.