Mest jordbruksstöd går till stora jordbruksföretag

År efter år är det stora svenska jordbruksföretag, grevar och baroner, som tar emot det mest av det jordbruksstöd EU betalar ut till Sverige. Det handlar om många miljoner. På samma sätt är det i andra länder. När det gäller gårdstödet de senaste 5 åren så handlar om följande gods:

1. 32 858 403 kr Gyllenkrok, Thure-Gabriel
2. 25 191 440 kr K C Ranch AB
3. 24 566 770 kr Högestad & Christinehof förvaltnings AB
4. 23 077 501 kr Lantmännen Sw Seed AB
5. 20 629 289 kr Barsebäcksföretagen
6. 19 189 435 kr Ramel, Hans
7. 16 936 691 kr Wapnö AB
8. 16 836 176 kr Svedberga Lantbruks AB
9. 15 094 119 kr Råbelöfs godsförvaltning
10. 11 219 605 kr Trolle Ljungby AB

Thure-Gabriel Gyllenkrok är innehavare av Svenstorp och Björnstorp som fideikommiss (ett av få kvarvarande), KC Ranch är Sveriges största uppfödare av nötkreatur för köttproduktion, Wapnö är sannolikt det största mjölkjordbruket i Sverige (endast Vadsbo är i samma klass). Högestad och Christinehof är Skånes största markägare. Barsebäck ägs av familjen Hamilton och Trolle-Ljungby av familjen Wachtmeister, Hans Ramel äger Övedskloster och Råbelöf ägs av familjen Murray. Lantmännen Svenska Seed hette tidigare Svalöf-Weibull AB. Alla godsen och jordbruksföretagen finns i Skåne utom Wapnö som ligger i södra Halland. Även den svenske kungen är en stor mottagare av jordbruksstöd.

Utöver gårdsstödet finns även andra stöd. Exempelvis projektstöd. I Sverige går detta huvudsakligen till olika föreningar inom jordbrukssektorn och till storföretag.

1. 125 702 485 kr Nordic Sugar a/s
2. 112 845 020 kr Arla Food Ingredients amba
3. 95 844 123 kr Sydgrönt ekonomisk förening
4. 43 185 433 Svenska odlarlaget ekonomisk förening
5. 37 436 629 Arla Foods
6. 26 649 652 Sveriges stärkelseprod förening
7. 22 802 703 Lyckeby Starch AB
8. 18 972 256 Milko Ek för
9. 13 177 054 Svenska grönsaksmästares förening
10. 9 509 895 Äppelriket Österlen ek för

Det kooperativa jätteföretaget med både danska och svenska bönder som ägare tar emot mest pengar. Lyckeby Starch (tidigare Lyckeby Stärkelse) ägs av Svenska Stärkelseproducenters förening och Nordic Sugar A/S hette tidigare Danisco och äger sockerbruk i Sverige, Danmark, Finland och Litauen. Ägare av företaget är tyska Nordzucker, Europas näst största sockerproducent. Även de flesta av dessa företag har sin verksamhet i Skåne. Undantagen är Arla och Milko.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements