Stort beslag av kat i Göteborg

I slutet av april beslagtog Tullverket 816 kg kat i samband med en kontroll i Göteborg av en sändning från England. Sedan kat narkotikaklassades i Nederländerna har England börjat användas som transitland eftersom kat inte är förbjudet där.

Kat

Kat. Foto:Tollvesenet

Detta är det enskilt största beslaget av kat som gjorts av Tullverket i Sverige. Två personer är häktade som misstänkta för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Personerna, som är födda 1967 respektive 1981 är hemmahörande i Göteborg.

Fraktsändningen var adresserad till ett företag i Västerås. I Tullverkets underrättelsearbete inför båtens ankomst till Göteborg uppstod misstankar mot företaget. Mycket tyder på att företaget inte har någon legal sysselsättning utan enbart har använts för smugglingsändamål. De två männen greps när de lastade över lådorna med kat till andra fordon efter att tullens spanat en stund på transporten av lasten.

– Med tanke på den stora mängden narkotika och tillvägagångssättet tyder detta på organiserad brottslighet, säger Ingela Östmark, chef för tullkriminalen i Göteborg. I förundersökningen kommer vi nu att försöka identifiera organisatörerna bakom smugglingen.

Utredningen bedrivs vid tullkriminalen i Göteborg. Straffvärdet för den här mängden kat ligger på cirka tre års fängelse.

Tullverket genomför sina kontroller utifrån ett riskbaserat urval och styr kontrollerna mot godsflödet för att hitta stora avvikelser. Kontrollerna är inriktade dels mot att upptäcka felaktigheter i beloppen i tulldeklarationerna, vilket är en del av Tullverkets arbete mot ekonomisk brottslighet, dels att upptäcka restriktionsvaror, som t.ex. narkotika och vapen.

Under 2013 beslagtog Tullverket 7,5 ton kat. Hittills i år har Tullverket beslagtagit 5,4 ton kat. Det är lätt för tullen att hitta kat. Kat tar stor plats.

Frågan som alla dock bör ställa sig är om det är rimligt att kat är narkotikaklassat. Att tugga kat är sannolikt betydligt mindre farligt än att röka cigaretter eller att supa sig full.

Organiserat är det självklart. Det brukar handel, import och storskalig smuggling ofta vara. Organiserad brottslighet (och smuggling) blir det ju bara för att det handlar om nåt som är klassat som knark, men det är sannolikt inget större gangstergäng eller några kriminella tungviktare som importerar kat. Makrnaden är begränsad och det är skrymmande att hantera. Inte direkt lämpligt för langning i gathörn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements