Fiskerifientliga Göteborg

Göteborgs kommun verkar vara en fiskerifientlig kommun. Detta trots att Sverige största fiskeläge finns inom kommunens gränser. Fiskebäck. Problemet är att hamnen i Fiskebäck, rättare sagt hamninloppet, är för grunt för många av de fiskebåtar som har hemmahamn där.

Göteborgs kommunfullmäktige vill dock inte muddra hamnen i Fiskebäck. Något som det funnits behov av i flera år. Redan nu finns det flera stora fiskebåtar som inte kommer in i hamnen i Fiskebäck trots att de har Fiskebäck som hemmahamn. Dessa båtar ligger idag i Frihamnen istället.

Oviljan från kommunens sida att förbättra Fiskebäcks hamn är märklig och kan nästan inte tolkas på annat sätt än att Göteborgs kommun är fiskerifientlig. Istället för att besluta om muddring av hamnen så beslutades att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda hur Fiskebäcks hamn ska utvecklas. Att skjuta upp beslutet om en åtgärd som det länge funnits behov av och som yrkesfiskarna länge krävt är befängt. Det är välkänt att inloppet till hamnen i Fiskebäck behöver muddras. Det är det akuta behov av förbättring i Fiskebäcks hamn som finns enligt yrkesfiskarna i Fiskebäck. Att besluta om muddring nu hade varit rimligt, kommunfullmäktige smiter undan sitt ansvar och försvårar för fisket genom att inte besluta om muddring utan bara om en utredning. Det vettiga beslutet hade varit ett beslut om att muddra parat med ett beslut om vidare utredning kring hur Fiskebäcks hamn ska utvecklas.

Just nu fungerar Frihamnen som ett alternativ för de fiskebåtar som inte kan använda Fiskebäcks hamn för att inloppet till Fiskebäck inte har tillräckligt djup. Men det är en tillfällig lösning, när Frihamnen bebyggs med bostäder kommer möjligheten att ligga där också att tas bort. Risken är därför stor att yrkesfiskarna i Fiskebäck tröttnar och att många av båtarna tar Skagen som hemmahamn istället för Fiskebäck. Huvuddelen av fångsterna av sill, skarpsill och tobis landas ju ändå där. Dessutom har ju flera svenskägda fiskebåtar som seglar med dansk flagg Skagen som hemmahamn redan nu. Det gäller S 205 Ceton och S 158 Saron som ägs av familjer i Fiskebäck samt S 144 Themis och S 264 Astrid som ägs av familjer på Rörö.

Läs också:
Största svenska fiskebåtarna 2014
Fiskebäcks hamn måste muddras
Fiskebäcks hamn för grund
Sveriges största fiskelägen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements