Kriminella gäng i Danmark

Den danska polisen har kommit med en alldeles färsk rapport om situationen när det gäller de kriminella gängen i Danmark. De dominerande grupperingarna är mc-gäng i vilka kriminalitet spelar en stor roll. Under 2013 har polisen i Danmark lagt stora resurser på att förhindra konflikter och konfrontationer mellan olika kriminella gäng.

Under hela 2013 registrerades 33 fall som rör mc -och gängmiljö där människor antingen dog eller skadades till följd av skott och knivhugg. Detta enligt den årliga rapporten om gängmedlemmar och gäng som den nationella danska polisen publicerat:

– Der er ingen tvivl om, at der fortsat er en række spændinger mellem de forskellige grupperinger. Det gør det nødvendigt for politiet at fastholde den omfattende indsats, hvis vi skal begrænse antallet af voldelige sammenstød, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Aktuelle tal viser, at der i øjeblikket er fængslet 341 personer fra rocker- og bandemiljøet.

I rapporten kan man læse, at de 1.759 personer, der primo 2014 var tilknyttet rockerklubber eller bander, i 2013 blev sigtet 6.049 gange for at overtræde straffeloven samt diverse særlove som lov om euforiserende stoffer og våbenloven. Sammenlagt blev de i 2013 idømt cirka 637 års fængsel.

Indsatsen mod rockere og bander var også i 2013 et af dansk politis primære fokusområder, og det er fortsat blandt  de højest prioriterede områder for politiet. Det gælder både evnen til hurtigt at reagere, når grupperne støder sammen, men også efterforskningen af kriminalitet begået af rockere og bandemedlemmer samt af personer, som faciliterer rockeres og bandemedlemmers kriminalitet.

– Samtidig forsøger vi gennem en række konkrete projekter landet over at bremse miljøets rekruttering af nye medlemmer, siger Jens Henrik Højbjerg.

I 2014 og 2015 har Rigspolitiet således ekstraordinært afsat 100 millioner kroner til nye måder at forebygge og bekæmpe rocker- og bandekriminalitetet. En stor del af midlerne skal bruges til at bryde grupperingernes fødekæde, blandt andet i de særligt udsatte boligområder.

De kriminella mc-gäng som enligt polisen i Danmark är verksamma i landet är Hells Angels, Bandidos, Satudarah (ska också ha etablerat sig i Sverige) och en utbrytargrupp från Bandidos, Westside Nation. En av orsakerna till splittringen i Bandidos ska vara att utbrytargruppen inte var överens med ledningen i Bandidos MC om den linje denna vald. en linje som eftersträvar fredliga kontakter och avtalsuppgörelser med andra kriminella gäng. Speciellt var de missnöjda med ett Bandidos MC slutit ett avtal med Black Cobra i Køge och det lokala gänget Brothas i Hvidovre.

I maj fanns det 375 fängslade personer ur kriminella mc-miljöer vilket är det högsta antal som nånsin funnits i Danmark. Den oundvikliga konflikten mellan Bandidos och Westside Nation som flammade upp under hösten 2013 slukade stora polisiära resurser och för första gången på tio år använde dansk polis den speciallagstiftning som finns för att komma åt kriminell verksamhet i mc-gäng. Satudarah och Hells Angels hamnade också i en allvarlig konflikt.

Totalt uppger dansk polis att det finns 1 800 personer i Danmark som kan knytas till kriminella gäng och nätverk. De allra flesta av dessa är medlemmar i eller anknutna till olika mc-gäng. det gäller 1 100 personer. Resten är anknutna till mer löst sammanhållna kriminella nätverk av olika slag. I Sverige är sannolikt proportionerna omvända. Dansk polis konstaterar också att mc-gängen i Danmark rekryterar nya personer från fotbollshuligankretsar och har nära förbindelser med en del fotbollslags firmor. Något liknande har jag inte hört talas om i Sverige vilket förstås inte betyder att det inte kan finnas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements