Färre utsätts för misshandel

MisshandelAllt färre personer uppger att de varit utsatta för misshandel, men trakasserierna mot kvinnor ökar. Det visar en kortanalys över brottsutvecklingensom Brottsförebyggande rådet publicerade igår.

– Sedan mitten av 00-talet, då vi började mäta utsattheten, ser vi en generell minskning av utsatthet för brott mot person, säger Jonas Öberg, utredare på Brå.

Ett exempel på det är utsattheten för misshandel, som uppvisar en tydlig minskning de senaste åren. År 2005 uppgav 2,6 procent att de utsatts för misshandel. Motsvarande siffra för 2012 var 1,9 procent. Det visar Brås nationella trygghetsundersökning (NTU), som är en del av källmaterialet till den aktuella kortanalysen. Minskningen gäller både män och kvinnor.

Anmälningar om misshandel har tidigare ökat mer eller mindre kontinuerligt sedan mitten av 1970-talet. Mellan 1990 och 2010 mer än fördubblades antalet anmälningar per år, för att sedan minska något de senaste åren.

– Att anmälningarna om misshandel tidigare har ökat samtidigt som utsattheten minskat, beror på att en högre andel av de utsatta gjort en polisanmälan. Det handlar också om en minskad tolerans mot våldsbrott och ett förändrat anmälningsbeteende hos allmänheten, inom Polisen, i arbetslivet och i skolan, säger Jonas Öberg.

Trakasserier mot kvinnor har ökat

Mellan 2010 och 2012 ökade utsattheten för trakasserier, men då endast bland kvinnor. År 2010 uppgav drygt 4 procent av kvinnorna att de utsatts för trakasserier. Motsvarande siffra för 2012 var drygt 5 procent. Nivån i dag är dock lägre än vid NTU:s första mätning i mitten av 00-talet, och någon förklaring till de senaste två årens ökning går inte att ge utan djupare analyser.

Trakasserier är upprepade kränkningar. De kan bestå av brott som hot och våld, men kan också vara mindre allvarliga händelser som oönskade besök, telefonsamtal eller meddelanden.

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements