Några otypiska förortsvalkretsar i Göteborg

Ett antal förortsvalkretsar i Göteborg avviker markant från det gängse mönstret med socialdemokratisk majoritet eller näst intill majoritet. Ett typexempel på ett sådant vanligt distrikt är Bergsjön södra där socialdemokraterna fick 52,2%, vänsterpartiet 11,7% och miljöpartiet 10,5%. Alla borgerliga partier fick långt under det. Det fick också Sverigedemokraterna (SD) (5,7%) och Feministiskt Initiativ (2,2%).

I några angränsade distrikt ser det radikalt annorlunda ut. Dels har vi Gärdsås där socialdemokraterna bara fick 30,4% och Vänsterpartiet 9%. Miljöpartiet fick 12,3%, Feministiskt Initiativ 4,1% och Sverigedemokraterna 11%. Ett förortsdistrikt där SD uppenbart nått en del människor. Liknande distrikt finns i de flesta förorter i Göteborg. Kristdemokraterna gör också ett bra val i detta distrikt där det finns tecken på att nån grupp i befolkningen bytt parti, från moderaterna till kristdemokraterna. Ett mer extremt exempel på genomslag för SD i en arbetarförort är Rannebergen södra där SD är näst största parti med 19,7% av rösterna. Socialdemokraterna fick 37,6%, men den näst största ökningen stod V för. De fick 14% av rösterna. Ett annat exempel är Backadalen i Backa där SD fick 16,5% och ökade kraftigt medan socialdemokraterna fick 38,2% efter en kraftig minskning.

Ett annat valdistrikt som gränsar till Bergsjön södra är Bergsjön norra. Här är valresultatet spektakulärt går det nog att säga. Socialdemokraterna 20,1%, Feministiskt Initiativ 19,2%, Vänsterpartiet 16,9% och Miljöpartiet 13,9%. V och F! ökade sin andel av röästerna markant medan Piratpartiet, MIljöpartiet och Socialdemokraterna minskade. Borgerliga partier har mycket små andelar av rösterna och dessutom minskande.  Många andra valdistrikt med ett liknande mönster finns också. Exempelvis Väderlekstorget i södra Biskopsgården där Feministiskt Initiativ ökat kraftigt och blivit största parti med 26,7% av rösterna. Socialdemokraterna och MIljöpartiet har tappat ganska mycket och fick 13,6% respektive 15,3%. Även Piratpartiet minskade kraftigt. Också Vänsterpartiet har ökat kraftigt och blev näst största parti med 20,4%. Bägge dessa valdistrikt har haft inflyttning av svenska ungdomar födda i andra delar av staden och de utgör idag en märkbar andel av befolkningen. I Biskopsgården kan siffrorna också tyda på att Soraya Post har ett stort stöd just där. I Bergsjön norra finns också ett kollektivhus. Högsbohöjd norra (Pennygången) är också ett likadant distrikt. Överhuvudtaget finns det liknande tendenser i hela Högsbo, Flatås och Järnbrott. SD har också ökat överallt i de stadsdelarna. ”Vita” arbetarstadsdelar

Ett annat avvikande mönster hittar vi i Sandeslätt i Hammarkullen där V är ovanligt stora utan att MP och F! är ovanligt stora. Sandeslätt är ett av Göteborgs absolut mest vänstervridna valdistrikt. Socialdemokraterna fick 37,5% och Vänsterpartiet 18,3%. Miljöpartiet 11,0% och Feministiskt Initiativ 7,0%. Sverigedemokraterna 7,5% vilket är en låg siffra i ett arbetarområde. Ytterligare ett liknande område, men ännu mer vänstervridet, är Hjällbo södra där S minskade kraftigt och fick 41,7%, V ökade också kraftigt till 18,8%, Miljöpartiet fick 10,8%, även det efter en kraftig ökning. SD och F! fick små andelar i detta distrikt.

I två distrikt i Hjällbo finns en kraftig övergång av röstande från socialdemokraterna till folkpartiet, det gäller Skolspåret och Bläsebo. Sannolikt är det någon befolkningsgrupp med familjeröstande eller klanröstande som bytt parti. Ungefär som i Gärdsås men till ett annat parti än där.Socialdemokraterna har av allt att döma också förlorat röster till Vänsterpartiet, MIljöpartiet och Feministiskt Initiativ som alla ökade sin andel av rösterna med undantag av V i Skolspåret.

Rent generellt går det att säga att Vänsterpartiet ökar i arbetarområden, Sverigedemokraterna ökar i arbetarområden med stor ”äldre vit arbetarbefolkning”, Feministiskt Initiativ ökar i medelklassområden och i en del arbetarområden. I de senare områdena(exempelvis i många valdistrikt i Frölunda och Högsbo) verkar det som om de främst vunnit röster från borgerliga partier och Piratpartiet. Vi kan också konstatera att valdeltagandet i de valdistrikt jag här gått igenom har varit mycket lågt vilket betyder att röstbyte för några få personer betyder mycket. Inga slutsatser om resultat i val med högre valdeltagande kan därför göras.

Läs också:

Intressant?
Läs mer: Cwejman1, 2 (två inlägg om EU-valet och de högerextrema partierna från en liberal), Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements