Föraktfullt om arbete och arbetslöshet

Det är ingen som går arbetslös för att det är mer ”lönsamt” att erhålla bidrag i form av socialbidrag eller arbetslöshetsersättning. Arbetslöshet är inget frivilligt, det är något påtvingat. Finns det inga arbeten ställs många personer utanför arbetsmarknaden, det handlar om invandrare, äldre män, ungdomar och handikappade av olika slag. Att sänka bidragen är därför meningslöst. Inte heller sänkta löner skulle leda till fler i arbete. Det skulle bara innebär att de som har arbete skulle bli fattigare. Låga löner ger inte fler arbeten. Låga bidrag ger inte fler jobb. DN:s ledare om invandrare och arbetslöshet är föraktfull så det förslår. Bidrag används när det inte går att få jobb. Det är inte så att bidrag väljs istället för jobb. Uteblivna bidrag skulle sannolikt inte förändra nåt alls. Oavsett vad så kallade ekonomiska experter hävdar.

Lägre löner skulle dock eventuellt kunna innebära minskad arbetslöshet i vissa invandrargrupper, å andra sidan skulle arbetslösheten öka i andra grupper i samhället. Skillnaderna i arbetslöshetssiffror för invandrare och infödda skulle i så fall minska samtidigt som arbetslösheten i stort bestod och de ekonomiska klyftorna i samhället skulle öka. Det är knappast en bra utveckling, det är en utveckling mot den typ av samhälle de har i USA.

Det är inte bidrag som gör att invandrare inte har arbeta i samma utsträckning som svenskar, det är inte den politik som just nu förs som är orsaken och inte heller regleringar på arbetsmarknaden. DN far med lögn. Det har sett likadant ut sen den höga flyktinginvandringen startade på 1970-talet, den sist inkomna gruppen flyktingar har jättehög arbetslöshet. Orsaken till detta är främst att Sverige har en mycket högre flyktinginvandring än alla andra länder. Det är svårt att integrera väldigt många på en gång. Diskriminering förekommer säkert också, men är inte en viktig orsak till hög arbetslöshet bland invandrare. Sverige är enligt alla undersökningar som finns världens minst rasistiska land. Minskad invandring skulle sannolikt leda till kraftigt minskad skillnad mellan inföddas arbetslöshet och flyktinginvandrares arbetslöshet. Men det är knappast en bra utveckling.

I engelsktalande och stora länder har invandrare och flyktingar ofta en fördel. Det finns redan en stor grupp med samma ursprung i landet. Det innebär att gruppen kan ge arbeten till, med, inom och för sig själva på ett sätt som inte är möjligt i Sverige. Många flyktingar kan redan engelska och det är därför språkligt lättare att ta sig in i ett land som är engelsktalande. Att lära sig prata svenska bra är omöjligt för en vuxen invandrare. Dålig svenska, ett språk som är känsligt för betoning, ton och rytm, är svårt att förstå. Engelska är inte känsligt för ton och även dålig engelska är ganska lätt att förstå. Detta analyseras i allmänhet inte alls av ekonomiska forskare och statliga utredare som vill slå sönder trygghets- och välfärdssystem trots att det är uppenbart i de studier av somalier i USA som finns.

I USA och Storbritannien är skillanden mellan arbetslösheten hos invandrare och hos infödda lägre (det är iofs en tveksam uppgift, då de två länderna inte egentligen vet hur många som bor i dem, de har ingen egentlig folkbokföring) och det är de två länder som Sverige brukar jämföras med. Jämförelsen är orimlig. Det är stora engelsktalande länder och allt jag redogjort för ovan gäller. Det finns inget annat land i världen som tar mot så mycket flyktingar som Sverige i förhållande till befolkningen och det finns därför egentligen inget annat land att jämföra med.

Andra små länder i Sveriges storlek ( i en artikel där den intelligente Andreas Bergh förleder oss med hjälp av antaganden utan grund som han sen ”bevisar” är sanna, han vill bevisa att låga löneskillnader och kollektivavtal är dåligt och därför gör han också det) är dessutom i allmänhet mycket sämre än Sverige vad det gäller arbetslöshet bland invandrare. Trots lägre flyktinginvandring i förhållande till befolkningen och mindre regleringar på arbetsmarknaden och bättre ekonomi.

Att jämföra med Turkiet som DN gör är befängt. Syriska flyktingar i flyktingläger ingår troligen inte i siffrorna, landet är stort och ingen har egentligen nån som helst aning om hur nåt eventuellt glapp på arbetsmarknaden ser ut. Siffrorna för Turkiet är ungefär lika trovärdiga som siffror för Grekland och Italien, dvs inte alls. Många flyktingar och invandrare i landet pratar dessutom nåt turkiskt språk (de är alla väldigt lika, ungefär som svenska/norska/danska). Slutligen, Turkiet är inte direkt känt som ett land dit många invandrar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements