I Sverige används amfetamin och i Göteborg allra mest

Ett schweiziskt forskningsprojekt har undersökt förekomsterna av droger i avloppsvatten i en lång rad europeiska städer. De svenska städerna Göteborg, Stockholm och Umeå har varit med i undersökningen. För alla droger utom två ligger de svenska städerna i botten på listan när det gäller narkotikaförekomst. De avvikande drogerna är amfetamin och metamfetamin (meth).

Rent generellt är droger vanligare i Göteborg än i de två andra svenska städerna som ingår i undersökningen. Enda drogen som är vanligare i Stockholm är kokain.När det gäller amfetamin så är Göteborg bland topp tre i Europa och när det gäller meth är Göteborg bland topp tio.  Ingen annan av de svenska städerna hamnar så högt upp för någon drog.

I Europa hör Amsterdam inte helt oväntat till de städer som ligger högst vad det gäller narkotikaanvändning. Det gäller för de flesta droger, men inte meth. En annan stad som också ständigt ligger i topp är belgiska Antwerpen. Också där med undantag av meth. Nästan alla städer där meth är vanligt ligger i öst och nordeuropa. Det är Bratislava, Prag, Dresden etc. Cannabis är vanligast i Athen, Paris, Novi Sad och fler andra städer i Sydeuropa vid sidan av städer i Nederländerna, amfetamin är förutom i Sverige och Norge vanligt i Nederländerna och Belgien, mdma (ecstacy) i Nederländerna och i större europeiska städer, kokain i Nederländerna, Schweiz, Spanien och Antwerpen och storstäder.

Kom nu ihåg att detta är uppgifter som jämför olika städer med varandra för en specifik drog. Det anger inte om huruvida kokain är vanligare än amfetamin i en viss stad eller inte. Men ligger svenska städer högt när det gäller amfetamin och lågt när det gäller kokain kan det nog konstateras att amfetamin är en mycket vanligare drog i Sverige än kokain. Cannabis är dock säkerligen den vanligaste narkotikan i samtliga länder, även om användandet är mindre i  Sverige än på många andra håll i Europa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements