Trängselavgift är rättvisare än kommunalskatt

Av den enkla anledningen att majoriteten fattiga inte har bil. Det har däremot de rika. Något som betyder de flesta fattiga aldrig betalar nån trängselavgift men att de flesta rika gör det. Vanligt folk, fattiga, arbetarklass, åker kollektivt. Trängselavgiften är tänkt att utgöra en omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik. Det betyder omfördelning från rik till fattig.

Kontentan av detta är att det inte är meningsfullt att jämföra en enskild bilägare i Bergsjön med en enskild bilägare i Askim som Daniel Olsson och Motormännen gör i GP. Självklart kommer den trängselavgift som betalas utgöra en större del av en bergsjöbos inkomst än vad den är för en askimsbo. Men det förändrar inte den generella bilden. Det är en meningslös jämförelse. Boende i Bergsjön har inte bil. Askimsfamiljer har ofta flera bilar. Askimsbor kommer därför att betala mer trängselavgifter än familjer i Bergsjön. I det stora hela har därför trängselavgiften en utjämnande effekt. Trängselavgiften ger en klassmässigt bra omfördelning och dessutom en bra omfördelning ur jämställdhetssynpunkt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements