Socialdemokraterna störst i svenska webbmedier

En studie från Cision om partiledare och partiers synlighet i onlinemedia för perioden februari – maj 2014 visar att socialdemokraterna var synligast.

På grund av EU-valet skrevs det mer än dubbelt så många artiklar om de svenska partiledarna under maj jämfört med april. Det totala antalet artiklar om partiledarna ökade från 7376 till 16094 publicerade artiklar. Samma sak gäller omnämningar av de svenska riksdagspartierna. Där ökade antalet publicerade artiklar från 20080 till 41731 artiklar.

Fredrik Reinfeldt var i maj den partiledare som det skrevs mest om. Denna position har han bibehållit sedan februari i år då mätningen började. Jimmie Åkesson, som i april seglade upp som den näst mest omskrivne partiledaren behåller placeringen även i maj. Avståndet mellan honom och Fredrik Reinfeldt minskade. I maj skiljde det bara 264 artiklar, jämfört med i april då det var en skillnad på 611 artiklar.

Stefan Löfven var den tredje mest omskrivne partiledaren i maj. Även han behåller sin position från april månad, med ett avstånd till Jimmie Åkesson på nu enbart 262 artiklar.

Jan Björklund som i februari var den näst mest omskrivne partiledaren har tappat mycket sedan dess och placerar sig först på femte plats bland partiledarna under maj månad. Göran Hägglund är nu den partiledare som det skrivs minst om. I april var detta Gustav Fridolin. Han ökade i maj och gick om partikollegan Åsa Romson.

Socialdemokraterna är det parti som haft överlägset störst synlighet under perioden februari – maj 2014, men avståndet till de övriga riksdagspartierna har minskat mycket under den senaste månaden. Sverigedemokraterna har dock gått om om Moderaterna och var under maj det parti som hade störst synlighet online. Moderaterna har tappat och placerade sig på tredje plats bland statistiken för partierna. Även Miljöpartiet tappade och hamnade på på en fjärdeplacering. Avståndet mellan Miljöpartiet och Moderaterna var väldigt litet och endast 141 artiklar skiljer dem åt.

Fakta om mätningen 

Mätningen har gjorts genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. De sökord som använts under mätningen är partiernas namn och partiledarnas namn. Statistiken grundas på antal artiklar i svenska webbkällor där partier och partiledare omnämns i februari, mars, april och maj månad. Över 1500 svenska webbkällor har bevakats. Statistiken inkluderar inte inlägg i sociala medier.

Cision/Svensson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements