Samtyckeslag = omvänd bevisföring och dålig rättsäkerhet

Grunden i ett rättssystem värt namnet är att en misstänkt brottsling ska bevisas skyldig och inte själv ska behöva bevisa sin oskuld. Alla avsteg från den principen innebär att rättsäkerheten frångås och oskyldiga kommer att bli dömda. Dagens rättssystem innebär att skyldiga ibland frias. Det är bra, för det är mycket värre att oskyldiga döms än att skyldiga frias. Mycket värre ur alla synpunkter.

När en misstänkt tvingas bevisa sin oskuld för att inte bli dömd kalls det omvänd bevisföring. Det är ett hot mot rättsäkerheten. Men det är just det som en del debattörer vill införa när det gäller misstanke om sexbrott som våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Exempelvis Katerin Mendez i ETC som vill att en person som anklagats för våldtäkt eller sexuellt övergrepp måste kunna bevisa att det var överenskommet sex:

En samtyckesreglering skulle göra det nödvändigt att i rätten gå in på frågan om – och i så fall hur – den misstänkte försäkrade sig om att kvinnan ville ha sex med honom.

Kan han inte det är han skyldig till brott. Det är en helt orimlig och rättsosäker ordning. Det skulle öppna upp för allsköns obehagliga situationer, utpressning, oskyldiga i fängelse osv. Ändå skulle det kanske inte ens leda till fler domar.

Det Mendez skriver i ovanstående citat innebär omvänd bevisföring. Något som hon samtidigt tar avstånd från vilket gör hennes debattartiklar i ETC ganska schizofrena och ger dem en mycket låg trovärdighet. Logiken haltar och Katarina Mendez ger intryck av att hon inte vet vad hon pratar om. Fast så är det väl ändå inte?

Sex mot någons vilja är inte tillåtet idag. Det förhållandet skulle inte ändras med en samtyckeslag. Problemet är att det ofta är svårt att bevisa. Det skulle det också vara om en samtyckeslag inte innebar omvänd bevisbörda. Så antingen är en samtyckeslag meningslös eller så innebär den omvänd bevisbörda. Omvänd bevisbörda skulle göra det svårt att bevisa sin oskuld. Vilket inte är en rimlig ordning. Oskuld ska inte behöva bevisas. Skuld ska bevisas. I ett rättsäkert och vettigt rättssystem.

Läs också:
Bra om samtyckeslag och våldtäktsbrott i Göteborgs Fria
Samtyckeslag och omvänd bevisbörda
Samtyckeslagstiftning skulle sannolikt vara meningslös

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

PS. För övrigt tycker jag domarna i våldtäktsmålet i Lund verkar knäppa. Men det skulle nog inte förändras av en samtyckeslag, dvs inte om den inte innebar omvänd bevisbörda.

Advertisements

2 Replies to “Samtyckeslag = omvänd bevisföring och dålig rättsäkerhet”

 1. Det finns en samtyckeslag i Storbritannien. Vad jag vet har den inte gett fler fällande domar i någon större utsträckning, tvärtom handlar det om en symbollag. Att vi i samhället förväntar oss att någon ska försäkra sig om samtycke.

  Jag är för en lagstiftning i någon still liknande ”vållande till kroppsskada”. Dvs att folk inte längre ska kunna ursäkta sig med att de inte förstod eller att de trodde någon ville bli dominerad. Att uppsåtet blir mindre relevant utan att det snarare är verkan som är det intressanta.

  1. Enligt wikipedia är lagen i UK skriven så attd en innebär samma sak somd en nuvarande svenska lagstiftningen. Lagstiftningen i Sverige kärver redna idag samtycke även om det inte uttrykcs med det ordet som i UK. Den brittiska skrivningen innebär ingen omvänd bevisföring. En sådan skrivning i svensk lag skulle inte innebära någon förändring gentemot nuvarande lagstiftning och blir helt meningslös. Det som Mendez föreslår är nåt helt annat och det som hon föreslår är vad som i allmänhet menas med samtyckeslag i den svenska debatten även om det finns debattörer som hänvisar till andra länders lagstiftning och då menar att det inte skulle bli nån som helt skillnad i Sverige.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_English_law
   http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P1S1#K6P1S1

Kommentarer inaktiverade.