Åklagare om assistansmålet: Grov organiserad brottslighet

Södertälje tingsrätt dömde 35 personer som sedan september förra året stått åtalade för omfattande bedrägerier mot Försäkringskassan. Tingsrätten dömde 34 av de 35 åtalade och en person friades.

Av de åtalade dömdes 20 personer till fängelse på mellan 1 år och 6 år. 13 fick villkorlig dom med samhällstjänst och en fick villkorlig dom och böter. Försäkringskassan fick skadestånd med drygt 26 miljoner kronor. Stora delar av skadeståndet har redan säkrats.

– Domen är mycket omfattande och även om jag inte hunnit analysera den i detalj framgår att tingsrätten i huvudsak delar min uppfattning att det varit fråga om grov organiserad brottslighet säger kammaråklagare Karin Sigstedt vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

– En förutsättning för att nå framgång i sådana här ärenden är ett välfungerande samarbete mellan olika myndigheter vilka i den här utredningen varit åklagare, polis, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Med gemensamma krafter har vi kunnat utreda den här svårupptäckta och organiserade brottsligheten, säger kammaråklagare Karin Sigstedt.

Brotten har handlat om ett omfattande bedrägeri med assistansersättningar, där ett assistansbolag under sex års tid begärt ut ersättningar från Försäkringskassan på närmare 30 miljoner kronor, för assistenter som inte har jobbat. På det viset har man också utnyttjat funktionshindrade som inte fått den assistans de haft rätt till. För att möjliggöra brottet har i flera fall de funktionshindrades anhöriga, gode män och förvaltare varit inblandade

– De fingerade assistenterna har genom sin påstådda anställning i bolaget även lurat Försäkringskassan att betala ut sjukpenning, föräldrapenning och andra ekonomiska förmåner, säger kammaråklagare Karin Sigstedt.

– Den här typen av brott undergräver välfärdssystemet och bygger på ett systematiskt utnyttjande av några av samhällets svagaste.

– Jag får nu analysera domen ytterligare för att ta ställning till om jag ska överklaga i påföljdsfrågan och de enstaka åtalspunkter som inte vunnit fullt bifall.

Svensson/Åklagarmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements