Trädplan Göteborg – ett gäng lögnare?

Att läsa en debattartikel av Trädplan Göteborg om Västlänken är en lätt surrealistisk upplevelse. Aggressiva lögnaktiga eller mycket överdrivna påståenden blandas med mer milda fria fantasier och en del sanningar. Intrycket blir lite bisarrt.

Enligt dem så kommer en stor del av Liseberg förstöras genom att en 300 meter bred grop grävs genom parken. Det är ett påstående som helt enkelt inte stämmer. 300 meter långt är det visserligen men vad jag kan förstå inte 300 meter brett. Huvudentrén, Lisebergshallen, Lisebergsteatern, Huvudrestaurangen, Spegeldammen och Rondo drabbas på något sätt av bygget. Detta då sträckningen har omplanerats i jämförelse med tidigare plan i syfte att få så mycket bergtunnel som möjligt. Rivning eller nedmontering för senare uppmontering igen är alternativen för de nämnda byggnaderna. Större delen av Liseberg förblir helt opåverkat. Landeribyggnaderna drabbas sannolikt inte.

Vid Korsvägen kommer det att grävas, ett antal större träd i sluttningen mot Korsvägen tas bort och Johannebergs landeri måste demonteras för att efter bygget är klart monteras upp igen (detta har gjorts med den äldsta delen av byggnaden tidigare). Efter att bygget är klart kommer nya träd att planteras eller om de gamla flyttas så kommer de att flyttas tillbaks. Detsamma gäller i Kungsparken mellan Hagakyrkan och Rosenlund. Det blir egentligen inga permanenta skador på grönområden men om inte de stora träden flyttas kommer de att ersättas av mindre träd. Något som förändrar miljön för lång tid framåt, men det minskar egentligen inte grönskan på sikt. Däremot skadas rester av befästningsverken i Kungsparken vid bygget av tunneln och en stationsuppgång. Det känns inte som om det innebär nån större förlust om jag ska vara ärlig. På andra ställen kommer kanske ännu större delar av kvarvarande befästningsdelar under jord att tas bort. Inte heller det betyder ju så mycket för oss i vardagen. Ingen i modern tid har nånsin sett dessa befästningsrester och ingen kommer nånsin att göra det oavsett om vi bygger Västlänken eller inte. De visuella intrycken på platsen kommer också att förändras då en stationsbyggnad ska byggas.

Dessutom låter det i debattartikeln av Trädplan Göteborg som om Fogelbergsparken, parken vid Fjäderborgen och Renströmsparken runt Näckrosdammen till stor del kommer att sprängas bort. Detta är helt lögnaktigt. Det ska eventuellt anläggas ventilationsschakt på dessa ställen. Vid Fjäderborgen (en tidigare vattenreservoar) ska dock inget schakt anläggas utan det ska enligt planerna ligga väster om Södra Viktoriagatan vid berget som Landala slott (Landala vattentorn) ligger på och ingreppet i Fogelbergsparken blir inte stort och dessutom i den mest kuperade delen. Renströmparken kommer endast att beröras i liten utsträckning.

Hur ventilationschakt ser ut kan studeras i Överåsberget vid motorvägskanten där schakten för fläktarna till Gårdatunneln finns. De syns knappt. Överås är på inget sätt bortsprängt. Trädplan Göteborg ljuger helt enkelt på dessa punkter. Skrämmer upp folk med osanningar. Det är oseriöst.

Bygget av Västlänken kommer att märkas och innebära förändringar. Men det är på sikt inget hot mot parkerna i Göteborg som Trädplan Göteborg gör gällande även om det under byggtiden på vissa håll är stor påverkan, framförallt vid Kungsparken mellan Hagakyrkan och Rosenlund där cirka 100 träd berörs. Men en stad som inte förändras är en stad som dör. Jag tror att en del av det pris vi måste och bör betala för att Göteborg ska förändras med tiden är vissa ingrepp i befintliga miljöer. En levande stad förändras. En stad som inte förändras är död, ett museum.

Det är inte politikerna som vilseleder utan Trädplan Göteborg som delvis vilseleder grovt med rena lögner och påhittade hotbilder som tagits ur tomma intet.

En sak har Trädplan Göteborg dock rätt om. Det finns alternativ till Västlänken som sannolikt är billigare att bygga och kanske också lika effektiva. De innebär definitivt inte lika stora ingrepp i kultur- och naturmiljöer. Men vi kan inte kämpa för de alternativen genom att sprida lögner och hitta på hotbilder utan verklighetsförankring. Inte heller kan vi stoppa Västlänken genom att rösta nej till trängselavgifter.

Läs också:
Västlänken förstör inga grönområden
Folkomröstningen handlar om trängselskatt
Seminarie bekräftade Västlänken som rätt val

 Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements