Ekologiskt jordbruk = boskapsskötsel

16,5% av all jordbruksmark i Sverige är ekologiskt brukad. Hela 25% av betesmarken är ekologiskt brukad men bara 15% av åkermarken. Av den ekologiskt odlade åkermarken används huvuddelen för foderproduktion. 64% av den ekologiskt odlade åkermarken var slåtter- och betesvall, 8% var odling av havre (en tredjedel av all ekologisk spannmålsodling) som också används till foder i stor utsträckning och 4% till odling av grönfoder. Det verkar som om det främst är uppfödning av djur och djurhållning som sker ekologiskt i Sverige.

Detta understryks av de områden där ekologiskt jordbruk är vanligt respektive ovanligt. På slättmark i Skåne, Halland, Småland, Dalsland, Västergötland, Östergötland och Mälardalen är det ovanligt med ekologiskt jordbruk medan det är vanligt i skogsmarker i landskap som Halland, Småland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Värmland, Dalarna, Hälsingland och Jämtland.

Om vi bortser från kommuner med mycket liten areal jordbruksmark så har kommuner som Mariestad, Kil, Grums, Karlskoga, Åmål, Bengtsfors, Tranås, Åtvidaberg, Flen, Uddevalla, Tanum etc en hög andel ekologiskt odlad jordbruksmark. Stor ekologiskt odlad areal finns också i kommuner som Gotland, Linköping, Uppsala, Enköping, Sala Norrköping, Örebro, Västerås, Mellerud, Säffle, Karlstad, Falköping, Götene, Lidköping, Nyköping och Västervik. Hela Skåne lyser med sin frånvaro när det gäller ekologiskt odlad mark. I gränsbygderna mellan skog och slätt är den ekologiska odlingen uppenbarligen störst. Det är i dessa områden som boskapsskötsel, såväl för mjölkproduktion som för köttproduktion förekommer.

7 län har mer än 20% ekologiskt odlad jordbruksmark och det är Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Östergötland. I samma 7 län är mer än 20% av all åkermark ekologiskt odlad och i 5 län, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Örebro och Värmlands län är mer än 40% av betesmarken ekologiskt brukad.

Skåne har hela 16% av den totala mängden jordbruksmark i Sverige, men bara 6% av den ekologiskt odlade. Även I Halland, Kalmar och Kronobergs län var andelen av den totala jordbruksmarken högre än andelen av den ekologiskt odlade. Som jämförelse står Västra Götalands län för 17% av Sveriges jordbruksmark men för hela 23% av den ekologiskt odlade marken. Andra län där andelen av Sveriges ekologiskt odlade jordbruksmark var betydligt högre än andelen av den totala jordbruksmarken innefattar Östergötland, Värmland, Gävleborgs och Jämtlands län.

Betesmarkens andel av den ekologiskt odlade marken var 22% år 2013 medan den bara 15% av den totala jordbruksmarksarealen.

Sammantaget är det ingen tvekan om att det framförallt är djuruppfödning för köttproduktion och djurhållning för mjölkproduktion som bedrivs ekologiskt.

Jordbruk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Ekologiskt jordbruk = boskapsskötsel”

Kommentarer inaktiverade.