Danskhärvan – fiffel och båg i åkeribranschen

Svensken Lennart Andersson startade redan 2005 bolaget Rentdriver i Danmark. Tanken var att förmå svenska åkare att lämna ifrån sig chaufförerna och sedan hyra tillbaka dem för att på så sätt pressa ner lönekostnaderna.

Rentdriver fick problem med skattemyndigheterna och försattes snart i konkurs. Toomas Tatter, som varit marknadschef på Rentdriver, startade istället ett eget bolag med samma affärsidé. Bolaget fick namnet Staff Road. Hundratals chaufförer fick lön via Danmark, men några skatter eller avgifter betalades inte in. Varken i Danmark eller Sverige.

Skatteverket upptaxerade därför en mängd svenska chaufförer, cirka 250 stycken, för uteblivna löneskatter. Efter det gav sig myndigheten på de svenska åkerier som anlitat Staff Road. Också ett annat liknande företag i Danmark granskades av Skatteverket:

Skatteverket inledde för ett par år sedan en omfattande granskning av åkerier som flyttat över sina förare till de danskregistrerade bolagen PSL eller Staff Road.

Båda företagen drevs av svenskar och är inga riktiga bemanningsbolag, anser Skatteverket. De har bara agerat mellanhänder åt åkare som velat komma undan arbetsgivaransvar och sociala avgifter.

För besväret har PSL och Staff Roads huvudmän tagit 10–15 procent av lönesumman i provision. Det är en intäkt som inte ens räcker för att betala arbetsgivaravgifter – vare sig i Sverige eller Danmark, konstaterar Skatteverket.

Myndigheten har tidigare slagit ner på en rad åkerier, bland dem SR Transport i Laholm. Där försatte åkaren verksamheten i konkurs några dagar innan skattenotan på omkring tio miljoner kronor skulle ha betalats.

Förutom SR Transport i Laholm var Teakdeck Technology AB i Gråbo utanför Göteborg ett av de granskade bolagen i detta skede. Bägge företagen dömdes till omfattande summor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg i Kammarrätten år 2012:

Kammarrätten i Göteborg har nu dömt SR Transport AB och Teakdeck Technology AB att tillsammans med sina respektive företrädare Sören Rasmussen och Bo Holmqvist betala sammanlagt 6,9 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

SR Transport AB i Laholm och Teakdeck Technology AB i Gråbo är två av många åkerier som hyrt in chaufförer genom danska ”bemanningsföretag” som PSL, Staff Road och Staff Road Continental. I praktiken rena brevlådeföretag vars enda uppgift har varit att förmedla löner till chaufförerna.

Teakdeck gick dock i konkurs år 2009 och upphörde som bolag år 2010. Ägaren Bo Holmqvist själv blev kvar att betala skulderna till myndigheterna som det fallet 845 996 kronor. SR Transport och dess ägare dömdes att betala mycket mer, 6 058 748 kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg. Dessa två ärenden var de första i ”danskhärvan” att avgöras i Kammarrätten. Förutom dessa två företag drevs också processer mot en lång rad andra företag:

I granskningen kommer Skatteverket fram till att Team Marc betalat ut löner via Danmark ända från 2006 till 2011. Den totala lönesumman är närmare 18 miljoner kronor. Efter schablonavdrag upptaxeras bolaget nu med 5,5 miljoner kronor, inklusive skattetillägg på drygt 900 000.

Verket menar att Team Marc använt sig av PSL, men också av ett eget danskregistrerat ”bemanningsföretag” men namnet PTM.

Enligt Bolagsverkets register leds Team Marc i dag av Vojislav Petkovic och Peter Pettersson. Transportarbetaren har sökt de två företrädarna på företagets olika nummer, men abonnemangen är i dag nersläckta.

Ett annat av de upptaxerade bolagen är Djuvfeldts, ett litet åkeri som låg i utkanten av Motala. Söker man på internet hittar man fortfarande Djuvfelts åkeri, som försattes i konkurs 2011. På hemsidan, som nu bär namnet Djuvfeldts Transport, kan man boka flyttkörningar till Spanien.

När Transportarbetaren ringer är det en medhjälpare som svarar:
– Den spanska delen av åkeriet är kvar. Vi kör en gång i månaden, oftare om Niclas får bilen full, säger mannen.

Djuvfeldts betalade ut 1,7 miljoner kronor i löner via Staff Road under åren 2007 till 2009. Skattekravet är en bråkdel av det som riktas mot Team Marc.

Skatteverkets senaste beslut rör – utöver Team Marc och Djuvfeldts – följande åtta företag:

>• Patrik Köhn Transport i Ballingslöv. Krävs på sammanlagt 4,8 miljoner för åren 2007–2011.
>• Strömblads åkeri i Höganäs. Bolaget ska betala 1,7 miljoner för åren 2006–2099, då lönerna gick ut via Staff Road och systerföretaget Staff Road Continental.
• Ekmans åkeri i Ödsmål, Stenungsund. Företaget har anlitat Staff Road under sex år, 2006–2011. 6,3 miljoner i löner slussades via Danmark. Nu krävs Ekmans på 1,5 miljoner i arbetsgivaravgifter, plus skattetillägg på drygt 312 000.
• Skottorps åkeri. Betalade löner genom PSL 2006 och 2007. Kravet från Skatteverket landar på sammanlagt 340 000 kronor. Åkeriet har accepterat den nya taxeringen och betalat de begärda arbetsgivaravgifterna.
• Leif Lynnes åkeri, Åmotfors. Lönerna gick via Staff Road 2006 och 2007. Krav: 378 000 kronor.
• Fambergs AB. Litet åkeri med ett par dragbilar, numera i konkurs. Hakade på Staff Road och under 2007–2009 gick 1,7 miljoner kronor ut i löner via Danmark. På den summan kommer nu arbetsgivaravgifter.
• Mullsjö Fjärr. Anlitade PSL 2007 och 2008. Skatteverkets krav uppgår till 387 000 kronor.
• Transport Invest, postadress Henån. Hade 14 lastbilar och använde Staff Road för löneutbetalningar 2006–2007. Skattenotan uppgår till 196 000 kronor.

Flera av företagen på listan har försatts i konkurs eller avvecklats.

Samtliga ärenden har vunnits av Skatteverket i samtliga instanser med ett undantag, Ex-Sped Sweden där Förvaltningsrätten i Malmö menade att det inte var bevisat att Staff Road bara var ett pappersbolag utan egen verksamhet. Om det ärendet sen hamnade i Kammarrätten vet jag inte och inte heller har jag kunskap om hur det då gick. Det verkar ju mäkligt om alla andra företag som använt samma upplägg som Ex-Sped blivit dömda men inte just Ex-Sped. Det betyder ju inte direkt likhet inför lagen.

Efter att Staff Road i Danmark gått i konkurs startade Toomas Tatter ett nytt företag, Cargodynamic, med samma typ av verksamhet. Detta företag anlitades av bland annat Ekmans Åkeri i Ödsmål utanför Stenungsund. Cargodynamic har numera också förklarats i konkurs. Genom konkurserna så blir stora delar av skudlerna aldrig betalade och bolagen, åkerierna kommer undan med sitt skatte- och lönefiffel.

Den nämnde Bo Holmqvist som drev Teakdeck Technology har troligtvis stått bakom ytterligare ett par av bolagen som varit inblandade i härvan, Team Marc, registrerat i Jönköping, men med verksamhet i Göteborgsområdet, och Mullsjö Fjärr. Team Marc företräddes dock när Skatteverket genonförde sin undersökning av Vojislav Petkovic och Peter Pettersson så det är möjligt att Transportarbetarens uppgift om en koppling mellan Bo Holmqvist och Team Marc inte är korrekt. Han sitter inte heller i styrelsen för Mullsjö Fjärr idag så även den uppgiften är osäker.

Verksamheten i Team Marc flyttades efter att Skatteverket börjat undersöka bolaget till ett nytt bolag, Jörnbring & Clovén. Ett företag med 13 registrerade lastbilar som under åren 2012 och 2013 inte betalat en enda krona i arbetsgivaravgift eller skatt. Jörnbring & Clovén har delvis samma aktiva personer som Team Marc hade:

Erica Clovén satt länge som styrelseledamot i Team Marc. Så sent som i juli 2012 skrev hon under företagets årsredovisning.

Clovén har lämnat styrelsen. Nu leder hon i stället Jörnbring & Clovén i Jönköping, ett åkeri som kör för bland annat speditören DSV.

Förare som kört för Jörnbring & Clovén har till Transportarbetaren uppgett att bolaget styrs av Vojislav ”Vojkan” Petkovic och Erica Clovén. Den förstnämnde har dock inga formella positioner i företaget.

Bo Holmqvist tycks istället ha gett sig in i en annan bransch, uthyrning av personal/teknisk service till fiskebåtar i Västsahara och Marocko vi ett nytt företag, AB Dakhla Technical Management. Om detta sker i samarbete med de tidigare svenska ägarna av båtarna eller i samarbete med de svenska fiskare som under många år arbetat på fiskebåtarna i Västsahara är oklart. Officiellt bemannas dock flera av de numera i huvudsak marockanskägda och Marocko-flaggade båtarna av marockanska bolag, men inget hindrar ju att de bolagen i sin tur hyr personal och besättningsmän från andra företag som kanske då finns i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Danskhärvan – fiffel och båg i åkeribranschen”

Kommentarer inaktiverade.