Vänsterns motstånd mot GMO problematiskt och märkligt

All växtförädling och all djuravel bygger på att genetiska egenskaper och gener manipuleras och förändras. GM är i praktiken bara ett sätt att göra detta snabbare än vid traditionell växtförädling eller djuravel. Naturligtvis finns risker med GM men det finns också risker med traditionell avel. Det räcker med att se på alla märkliga hundraser och kattraser som finns, en del med genetiska defekter som ger upphov till olika sjukdomar och problem.

När GMO-produkter inte tillåts så använder sig privata företag och oberoende forskare av en modifierad from av traditionell avel och växtförädling som nästan går lika snabbt som GM. Dessa metoder bygger på de kunskaper om gener och genetik som finns, de avancerade dataprogram som idag tagits fram, analys av växter och djur på genetiskt nivå så att forskarna vet vilka som ska korsas för att uppnå det resultat som önskas. På så sätt används inte GM och på så sätt tas naturligt korsade genetiskt förändrade produkter fram nästan lika fort som vid användande av GM. Så även om det inte är GM enligt lagen så modifieras gener, precis som i all annan växtförädling och djuravel.

Det finns ingen anledning att vara mot GMO-forskning eller ens GMO-produkter. Det finns ingen anledning att överlåta GMO-forskning till privata företag genom att strypa bidrag från EU och svenska staten  till sådan forskning. Ändå tycks det vara vad socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill:

Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att svenska växtforskare – oavsett partisympatier – oroas över att ett maktskifte efter valet i höst skulle kunna förstöra våra arbetsmöjligheter. I Vetenskapsradions enkät inför EU-valet svarade samtliga rödgröna partier att man inte ville att offentliga forskningsmedel från EU skall gå till forskning om GMO. Det är en förbluffande inställning; oberoende offentligt finansierad forskning behövs för att balansera den privata och även Naturskyddsföreningen vill att staten skall finansiera sådan forskning.

Skulle en rödgrön regering välja att genomföra denna linje nationellt skulle svensk växtforskning – ett av svensk forsknings flaggskepp – med ett penndrag slås i spillror; mellan 80 och 90 procent av de forskare som har stöd från Vetenskapsrådet för forskning om växter (alla aspekter) använder genmodifierade växter som redskap och de flesta av oss finansierar vår forskning helt med offentliga medel.

Förhoppningsvis är dessa uttalanden demagogi och inte avsedda att realiseras. Det går inte att få ihop en bannlysning av växtforskningens kanske viktigaste arbetsredskap med en ambition att värna en fri och oberoende forskning.

För mig är motståndet mot GMO-forskning i vänsterpartiet obegriplig. Det finns ingen anledning att säga nej till metoder som kan innebär förbättringar vad det gäller världens livsmedelsförsörjning och andra naturresurser. Naturligtvis ska inte stora privata företag dominera och kontrollera sådan forskning utan det ska vi alla göra genom offentligt finansierade forskning på offentligt kontrollerade institutioner. Endast på så sätt kan missbruk av forskningen undvikas. Att ta bort offentligt stöd till GMO-forskningen skulle öka de privata storföretagens kontroll över denna forskning. Till men för mänskligheten. Att vänsterpartiet vill medverka till sånt tycker jag är väldigt märkligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements