Prosolvia – Herou, Lejerskär, Hallin

Del 11 av 16 i serien Ekonomiska fifflare

Prosolvia AB var ett uppmärksammat och till en början framgångsrikt börsnoterat bolag inom IT-sektorn som främst uppmärksammades för sin satsning på 3D-teknik i verkstadsindustrin.

Morgan Herou och Dan Lejerskär grundade Prosolvia 1988, först som fastighetsföretag med husaffärer i Portugal och sen som datakonsultföretag. Vid sidan av
konsultverksamheten påbörjades försäljning av programvara. Bolaget blev under 1990-
talets början återförsäljare av programvara från bl.a. Tecnomatix Technologies Ltd.
(Tecnomatix) och MultiGen, Inc. (Multigen). Prosolvia fick fart 1994 när bolaget Clarus, bildat av Stefan Hallin i Göteborg, gjorde gemensam sak med Prosolvia. Det är då den avancerade datorsimuleringen, som Prosolvia främst blivit känt för, kommer in i verksamheten. Stefan Hallin kan därför på sätt och vis sägas vara den entreprenör som skapade Prosolvias möjligheter till framgång och han var var styrelseledamot i Prosolvia fram till den 21 april 1997 och var verkställande direktör och styrelseledamot i Clarus fram till hösten 1997.

Före det plötsliga slutet var Prosolvia i frontlinjen för utveckling av s.k. ”virtual reality” 3D- teknik som används inom industrin för att förhandstesta olika tekniska utvecklingsprojekt. Företaget hade flera dotterbolag, däribland Prosolvia Systems, Prosolvia Clarus och Prosolvia IVS.

Dan Lejerskär hade ett flertal uppdrag inom koncernen och var bl.a. koncernchef för Prosolviakoncernen och VD i Prosolvia samt styrelseledamot i bl.a. Prosolvia, Clarus, Systems och IVS. Morgan Herou var för sin del bl.a. ställföreträdande koncernchef för Prosolviakoncernen och vice verkställande direktör i Prosolvia samt verkställande direktör i Systems och styrelseledamot i bl.a. Prosolvia, Clarus, Systems och, fram till september 1997, i IVS.

Prosolvia fick stora framgångar, sågs som ett spjutspetsföretag och utsågs till Årets företag 1996. Börsnotering skedde sommaren 1997. I samband med denna kunde Dan Lejerskär och Morgan Herou sälja ut egna aktier och bli ordentligt förmögna. Lejerskär fick sammanlagt runt 100 miljoner kronor. Aktien nådde rekordnivån 384 kronor våren 1998 och då var Lejerskär och Herou, som ägde merparten av aktierna, goda för en miljard vardera.

Men bolaget började granskas närmare och anklagades bland annat för att ha blåst upp vinsterna. Hallin lämnade Prosolvia innan bolaget kraschade och gjorde sig en förmögenhet. Misstron mot Prosolvia blev allt större och till slut sprack bubblan. Herou och Lejerskär lämnade styrelsen i maj 1998. Hallin inledde efter sin tid i Prosolvia en karriär som riskkapitalist i Göteborg.

Prosolvia och dess dotterbolag försattes i konkurs i december 1998. Dan Lejerskär flydde till USA medan Morgan Herou stannade kvar i Sverige. I efterhand har det konstaterats att Prosolvias omsättning 1997 hade blåsts upp med 35 procent till 434 miljoner. Den rätta siffran är enligt åtalet 277 miljoner. Effekten på resultatet var dramatisk. Vinsten som angavs till 80 miljoner var i själva verket en brakförlust på 62 miljoner.

Efter konkursen åtalades fem personer som misstänkta för svindleri och bokföringsbrott i Prosolvia. Åtalet väcktes i januari 2003. Rättegången startade i januari 2004De åtalade var Dan Lejerskär, Morgan Herou, revisorn Nils Brehmer och två andra, ekonomichefen Magnus Svernlöf och en säljare. Alla friades 2005. Men allt hade ändå inte gått rätt till i företaget. Grovt svindleri och grovt bokföringsbrott var det dock inte enligt domstolen. Men tvivelaktigt var det enligt ekonomitidningen Affärsvärlden och dagstidningen DNStefan Hallin var en av dem som vittnade mot Dan Lejerskär som numera bor i USA.

Prosolvia AB:s konkursbo väckte så småningom talan mot Prosolviakoncernens revisorer – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB samt den revisor hos denna byrå som varit huvudansvarig vid revisionen – och yrkade skadestånd med cirka 1,4 miljarder kronor jämte ränta.

Konkursboet har i huvudsak påstått att revisorerna orsakat konkursen i Prosolviakoncernen genom att vara oaktsamma när de inte anmärkt mot redovisningen av 15 större affärer i två av Prosolvias dotterbolag. Revisorernas oaktsamhet påstods utgöra orsaken till den förtroendekris som lett till konkursen.

Tingsrätten gjorde i rättegången som avslutades 2010 bedömningen att redovisningen av de 15 ifrågasatta affärerna i Prosolvias årsredovisning 1997 inte har varit förenlig med god redovisningssed. Dessutom har tingsrätten konstaterat att revisorernas granskning avvikit från god revisionssed i sådan mån att revisorerna varit oaktsamma. Uppfattningen i tingsrätten var dock att det inte fanns tillräckligt orsakssamband mellan revisorernas oaktsamhet och konkursen. Tingsrätten ogillade därför konkursboets skadeståndskrav. PWC gick alltså fria. Domen överklagades till hovrätten.

Först 2013 föll domen i hovrätten. Den blev helt motsatt tingsrättens dom. Revisorerna blev dömda till att betala ett skadestånd på 890 miljoner plus ränta, totalt närmare 2 miljoner:

När hovrätten för västra Sverige i mitten av augusti i år kom fram till att PWC:s undermåliga revision har orsakat konkursen togs revisionsjätten på sängen. Svenska PWC har inte reserverat några pengar för stämningen. Annars gör ofta bolag det, därtill rådda av revisorer som följer försiktighetsprincipen. I stället har PWC de senaste två åren delat ut 640 miljoner kronor till sina ägare, sina 256 partners. De har alltså i genomsnitt fått 2,5 miljoner per person.

PWC:s svenska del är en juridiskt oberoende enhet och det är därför mindre troligt att PWC:s internationella del kommer att betala skadeståndet. Svenska PWC vill inte berätta om firman har försäkringar som täcker beloppet.

PWC överklagade domen till HD men innan dess nåddes en förlikning. Konkursboet ämnar dock fortsätta processandet genom att kräva skadestånd från Dan Lejerskär och Morgan Herou genom att väcka liva i det sen tidigare vilande skadeståndsmålet mot dem och den numera döde styrelseordföranden Claes Hammar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Köttfuskare också misstänkt ekonomififflareFly Me to the moon… med Ager-Hanssen >>
Advertisements

2 Replies to “Prosolvia – Herou, Lejerskär, Hallin”

Kommentarer inaktiverade.