Dr Fries Torg inte ett dugg bättre än Kortedala torg

Hur folk svarar på enkäter om deras lokala torg beror på vilka folk är. Folk som misstänker att det kan bli förändringar som de inte vill ha om de är alltför negativa kommer att svara att de är nöjda med torget. Detta blir tydligare ju mer insatta folk är. I Guldheden finns ett organiserat motstånd mot förtätning och det innebär att de människor som vet att förtätning är enda sättet att rädda ett tomt torg kommer att svara att torget är bra trots att det inte är det. Det är sannolikt den huvudsakliga anledningen till att Dr Fries torg får ett högt betyg i en enkät som gjort av allmännyttan. För de boende i Guldheden handlar främst i Landala, Johanneberg och  där det finns fler, större och billigare affärer för dagligvaror.

För Dr Freis Torg är stendött, det gäller också Gulhedstorget. Wavrinskys plats besöks av mängder med folk men där finns inga affärer, inget vettigt serviceutbud för Guldheden som stadsdel är helt felplanerad. Torgne byggdes med ryggen åt de platser är folk rör sig och på de platser som folk rör sig finns inge byggnader med affärs- eller verksamhetslokaler. Det är självklart att det inte fungera. Dessutom är Guldheden glest bebyggt med för liten befolkning i förhållande till ytan. Det gör också att folk måste ha bli, servicen blir sämre och de åker bil till andra stadsdelar för att handla. Stadsdelar som är mer tätbefolkade och därför kan utgöra underlag för en fungerande service.

För att stadsdelar av Guldhedens, Kortedalas, Tynnereds och Biskopsgårdens typ, miljonprogramsstadsdelar ska kunna göras till fungerande stadsdelar krävs förtätning, att de blir mer stadslika med kvartersbebyggelse, affärer, bostäder och lokaler längs med bilgator, gångvägar som trottoarer längs med bilvägar istället för genom skogen osv.  Det krävs alltså inte bara förtätning utan också omkonstruktion, omplanering, strukturförändringar. I Guldheden bör Wavrinskys plats få byggnader, affärslokaler, cafélokaler och bostadshus. Dr Fries Torg bör utsträckas till andra sidan stora vägen (som bör byggas om tillgata) och spårvägen där byggnader bör byggas längs med gatan och med ingångar och lokaler mot gatan. Förtätning krävs givetvis också där de stora tomma asfaltsytorna bebyggs och en mer stadsliknande kvartersstad konstrueras.

Det finns ingen snabblösning som några debattörer i GP skriver, men i övrigt innehåller deras inlägg mest floskler. Axel Dahlströms Torg i Högsbo som de tar som positivt exempel är verkligen ingen höjdare det heller. Rätt stendött det också. Ett torg ska vara som Kungsportsplatsen, Järntorget, Mariaplan eller torget som inte finns men ändå finns i hörnet vid Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan. Det är inte nog med förtätning, det behövs också en förändrad struktur i miljonprogramsområdena.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements