Vargforskare vill plantera in kronhjort

Fler kända forskare från Sverige Lantbruksuniversitet (SLU), däribland den framträdande vargforskaren Olof Liberg vill plantera in kronhjort i vargområden för att minska konflikterna mellan jägare och vargar. Varg anses vara bättre anpassad på att jaga kronhjort än älg vilket då skulle leda till en övergång från älg till kronhjort som jaktbyte för vargarna.

Kronhjort orsakar enligt forskarna inte heller lika stora skador på skogen som älg. Forskarna menar också att det skulle ge fler älgar över till jägarna:

Vi föreslår att man ska introducera och aktivt gynna en etablering av kronhjort i det mellansvenska vargområdet. Genom att sätta ut kronhjort i vargbältet ges vargen ett alternativbyte till älg. Givet att vargen, i alla fall delvis, skiftar från älgmeny till att i stället ta kronhjort, får detta till följd att det bli fler älgar över till jägarna. Och då kan ändå älgstammen hållas på en tillräckligt låg nivå för att älgens betesskador på ungtall ska vara tolerabla ur skogsbrukets perspektiv.

Samtidigt som en etablering av kronhjort kan tänkas minska vargens predation på älg, och därmed mildra konflikten mellan jägare och varg, så får också jägarna i kronhjorten ett alternativbyte. Den svårjagade kronhjorten – omvittnad för såväl sin skönhet som för sin skygghet och intelligens – är en art som många svenska jägare har högst upp på önskelistan att få på sin jaktmark.

Kronhjorten kan därmed bli en värdefull resurs för landsbygden genom att bidra med jakttillfällen, miljövänligt kött och naturupplevelser. Detta samtidigt som risken för att kronhjort ska orsaka svåra skador för skogsbruket är liten.

Det är dock ett märkligt resonemang. Utplantering och etablering av kronhjortstsammar på olika håll i Sverige borde väl leda till något minskad älgstam, annars skulle ju effekten för skogsbruket vara lika med noll och skadorna på nyplanterad skog lika stora som tidigare. Om älgstammen minskar så innebär det att jägarna trots att vargarna tar färre älgar, knappast att det blir fler älgar till jägarna. Dessutom kommer jägarna och vargarna istället att konkurrera om kronhjort och den konflikten kvarstår.

KronhjortKanske är utplantering av kronhjort inte så effektivt som forskarna från SLU vill göra gällande, men jag tycker det änså ska göra. Kronhjort hör naturligt hemma i den svenska faunan i motsats till exempelvis dovhjort och den i Finland vanligt förekommande vitsvanshjorten. Fast blir det varmare kan väl dovhjort sägas vara inhemsk också. Det är ändå en europeisk art.

Kanske är det efter ett återförande av kronhjort till den svenska faunan dags att återföra också andra försvunna djur. Jag tänker då kanske främst på visent.

Hur det är med konflikten mellan fårfarmare och varg berör inte forskarna. Kanske påverkas antalet vargrivna får bara mycket marginellt av att det förekommer kronhjort eller så ville forskarna inte beröra detta eftersom denna konflikt verkar vara mindre än den mellan jägare och varg (de flesta fårfarmare har i undersökningar visat sig vara positiva till varg).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements