Roos – Roosgruppen och …

Del 27 av 27 i serien Mindre finansfamiljer

Håkan Roos från en av Sveriges gamla finansfamiljer har byggt upp ett medelstort företag med verksamhet i framförallt bygg- och fastighetsbranschen, Roosgruppen AB. Företaget har totalt 2 300 anställda. I styrelsen för företaget sitter förutom Håkan Roos också Helene Broms (sambo eller fru) och två barn till Håkan Roos.

Det är alltså ingen företagare som startat med två tomma händer detta handlar om. Han är bror till den kände konstmecenaten Fredrik Roos (1951-91) som byggde uppe n egen liten företagskoncern under spekulationens 1980-tal. Deras far Axel Roos (II) (1922-2006) var mellan 1955 och 1989 VD i familjens bank Skånska Banken.

Roosgruppen består av Procurator AB som säljer skyddsutrustning och skyddsmaterial, måleriföretaget Sandå Sverige AB, Mediplast AB, Antpac AB och är delägare i Gadelius (Japan), Lomond Industrier AB (med dotterbolagen Thomée, Habo/Isaksson och CAMI), Design House Stockholm AB samt ett antal fastighetsbolag. Lomond är en rest av brodern Fredrik Roos lilla företagsimperium. Lomond har cirka 200 anställda. Håkan Roos sitter också i styrelsen för kusinen Erland Roos (1949-) företag R & R Partners AB.

Gadelius grundades 1907 i Japan av familjen Gadelius som hade ett handelshus i Sverige. Under en stor del av andar halvan av 1900-talet ägdes företaget av AB Svenska Fläktfabriken som i sin tur kontrollerades av ASEA (idag ABB) som kontrollerades av familjen Wallenberg. Antalet anställda i Gadelius är cirka 250.

En brorson till Håkan Roos är Axel Roos (IV) (1971-). Hans far var Axel Roos (III). Tillsammans med en bror till Axel Roos (IV), Andreas Roos, kontrollerar de flera av de holdingbolag familjen använde för att kontrollera Skånska Banken en gång i tiden. Axel Roos (IV) är för övrigt verksam i ett antal småföretag, dels tillsammans med Eric Douglas i Pod Investment, dels i Transmode AB med nästan 300 anställda. Huvudägare i Transmode AB är Pod Investments AB som i sin tur har ett av Eric Douglas ägt företag som huvudägare. Axel Roos sitter också i eller har suttit i styrelsen för ett av farbroderns företag, Mediplast AB. Andra företag Pod Investment investerat i är Adra Match, Birdstep, OP5 och Sting Capital.

Familjen Roos, dvs de tre levande sönerna till Axel Roos (II), har legat eller ligger i en långvarig juridisk strid som berör arvet efter fadern och modern.

Mer: Sydsvenskan1, 2, 3RT1, 2,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Lindholm/Dieker – Biltema
Advertisements