Sommaröar och andra öar

Del 1 av 2 i serien Sommaröar

Öar

I Göteborgs skärgård finns idag öar med lite olika funktion och historia. Dels finns det öar som fortfarande är fiskelägen, främst bland dem Rörö och Fotö i den norra skärgården. Om dem skriver jag ofta på min fiskeblogg liksom om öar som inte är lika dominerade av yrkesfiske men där det ändå finns kvar som Hyppeln, Björkö, Öckerö, och Hönö i norra skärgården samt Donsö, Vrångö och Styrsö i södra skärgården. Donsö har från fiskeläge utvecklats till att bli centrum för rederinäringen i Sverige. Det finns öar som varit stora fiskelägen där fisket försvunnit helt som Knippla och Hälsö. Dessa öar har idag förvandlats till sommaröar och eller öar där bofasta pendlar till jobb i Göteborg. En utveckling som också i stor utsträckning gäller Vrångö, Hyppeln och Björkö.

Utöver detta finns det öar som aldrig varit några fiskelägen av några större dimensioner som Grötö, Kalvsund, Asperö, Köpstadsö och Brännö. Befolkningen där har sysslat med annat och de har länge varit öar med många sommargäster och badgäster. Idag finns det dessutom allt fler som bor på dessa öar och pendlar till Göteborg där de har sitt arbete. Vi har också Lilla Varholmen som en gång i tiden var en ö, men nu sitter ordentligt ihop med fastlandet på grund av den stora vägen och färjeleden. I hamninloppet till Göteborg finns också Lilla Porsholmen med en mängd stugor, Stora Porsholmen med nåt enstaka hus och Långholmen med några fler hus.

De stora öarna har dessutom ökat sin befolkning kraftigt. De har förvandlats till förorter där befolkningen i huvudsak pendlar till arbeten i Göteborg. Det handlar om öar som Styrsö och Brännö i södra skärgården samt Hönö och Öckerö i norra skärgården.

Dessutom har vi rena sommaröar. I norra skärgården finns egentligen endast Burö som har 4 privatägda hus på privat mark, Ängholmen med några enstaka hus och Stora Varholmen, men i södra skärgården finns Lilla Källö, VargöStora Källö, Stora Förö, Knarrholmen, Kårholmen och Sjumansholmen och andra småöar med enstaka hus. De fyra sist namngivna plus Lilla Porsholmen och Stora Varholmen är de öar som kan kallas de kollektiva öarna eller kollektivens öar. Med olika historia och olika situation idag. Dessutom har vi  Känsö, karantänens och militärens ö.

Till slut finns även Vinga och Böttö . En gång med bofast fyrpersonal. Idag sommaröar.

Dessutom finns det ett antal öar som en gång i tiden haft befolkning men där det idag inte finns någon bebyggelse alls. Några av dessa är Rammen, Risö, Krossholmen och en del andra mindre skär och holmar som en gång hyste sillsalterier.

Jag har för avsikt att skriva ett antal korta inlägg om de kollektiva öarna och om de andra renodlade sommaröarna. Dessutom ett om Styrsö som har en speciell historia som ”fin” badort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series NavigationKnarrholmen – från fattigas semesterparadis till reservat för rika >>
Advertisements