Gunnar Nilsson – företag men ingen verksamhet

Del 13 av 16 i serien Ekonomiska fifflare

Stefan Lundgren och Niclas Lundqvist grundade Aproch, som blev börsbolag 2001 med aktiemiljoner från Ellenbogen Kapital. När allt kraschat blev Aproch 2003 i stället börsbolaget CISL-Gruppen med nya ägare. Lundgren/Lundqvist satsade därefter på det ”unika och nyskapande” investmentbolaget Vita Nova, som de efter heta strider tvingades lämna i oktober 2004. Vinnare i striden om Vita Nova var Håkan Gartell, som gav bolaget ny affärsidé kring hälsa och välbefinnande.

Gunnar Nilsson befann sig på den förlorande sidan i  maktkampen om Vita Nova och Daydream. Därefter engagerad i Insight Oil & Gas, i början med Rickard Öhrn som VD. Richard Öhrn var innan dess vice VD i Daydream (senare 24h Poker) och VD för Vita Nova som han lämnade 2004 efter en maktstrid.

Insight Oil skulle till en början syssla med oljeborrning i Texas. Det är ytterst tveksamt om någon sådan öht ägt rum. Därefter skulle bolaget istället satsa på biogas och naturgas i Ryssland:

Efter att ha borrat efter olja och gas i Texas, så satsar Insight Oiland Gas på energiskog och produktion av biogas i Ryssland. Företaget är stadd vid god kassa och har goda kontakter i Ryssland, vilket har resulterat i ett samarbetskontrakt med ryska statliga Bioteknologiska Institutet om framtida möjligheter till produktion.

– Vi kommer i kapp framtiden. Biogasen kommer att spela en stor roll. De stora ekonomierna, som Kina och Ryssland, satsar enormt mycket påbioenergi, säger Insight Oil and Gas ordförande Gunnar Nilsson. Till exempel beräknas ryska staten satsa 130 miljarder kronor på bioteknik av vilket omkring hälften ska gå till bioenergi fram till 2020.

Gunnar Nilsson menar att den som vill bygga upp ett energibolag på femårs sikt och längre måste tänka på utsläppen från sin produkt. Förutombiodiesel satsar företaget även på naturgas.

Inte heller den satsningen tycks ha blivit av. Genom ständiga byten av affärsidé, bolagsnamn, fusioner och ständigt nya börsintroduktioner och förösk till introduktioner har företagen kring Gunnar Nilsson och hans holdingbolag Lupus Capital Ltd (lämpligt placerat i ett skatteparadis) kunnat hållas vid liv torts att de som det verkar aldrig haft nån verksamhet eller gått med vinst. Gunnar Nilsson och hans kumpaner tycks dock ha tjänat pengar. Det eventuella äventyret i Texas och den påstådda satsningen i Ryssland påminner om några andra skojares affärer i Texas:

Med inspiration från Köpenhamn blev bröderna Lernesjö 1995 Malmös egna oljeshejker via United Liberty Oil, Eminent Oil, Swedish Energy Alliance (Swea) och Benchmark Oil. Startade 1998 Lernesjö Kapitalförvaltning, ett äventyr som slutade 2000 med indraget tillstånd sedan de regelstridigt slussat miljoner sparpengar till oljebolagen. Tvingades bort från Benchmark Oils styrelse i samband med börsnoteringen 2006, men fajtas fortfarande om makten i Benchmark Oil, enligt uppgift med hjälp av Ginger Oil som tagit över resterna av Swea. Slåss efter en hovrättsdom mot Sweas tidigare aktieägare, som kräver tillbaka 45 miljoner kronor. Försöker i år få nya Texas Onshore noterat.

Ovanstående citat är från 2007 och bröderna Lernesjös affärer ska jag återkomma till i ett annat inlägg.

Insight skulle för sin del överge biogas- och naturgasidéerna som det ju inte blev något med. Bolaget döptes om till Insight Energy och blev snart invecklat i en härva med affärer i med bolaget DTG Sweden. DTG Sweden var noterat på börsen First North när kedjan av affärer startade.

Först sålde Lupus-gruppen (dvs Gunnar Nilssons bolag Lupus Capital Ltd och närstående bolag) sålde ett antal portföljbolag till DTG Sweden:

1. DTG Sweden köper från huvudägaren

Hösten 2008 lägger DTG ner den tidigare verksamheten. Dotterbolaget, danska Diana Jagt- og fiskerejser, begärs i konkurs. Samtidigt går Rikard Akhtarzand in som ny vd för att starta en investeringsverksamhet.

Första beslutet är att ägarandelar i ett antal bolag köps av huvudägaren Lupus-gruppen. Portföljen värderas till 20,1 miljoner kronor och DTG betalar i aktier som värderas till 12,5 miljoner.

Bland bolagen finns Lupus Bio Farming, Insight Energy, ZAO National Biotechnology Investment Foundation, G5 Entertainment, Temondo och Winestore.

2. Insight Energy köper DTG Sweden

När affären mellan DTG Sweden och Lupus är klar kommer beskedet att Insight Energy köper 91 procent av DTG Sweden från huvudägarna (Lupus-gruppen). Affären värderas till 13,6 miljoner kronor och betalning sker i aktier.

3. Insight Energy säljer portföljbolag till Lupus

Under 2009 ändras inriktningen på Insight Energy från oljebolag till investeringsbolag med fokus på fastigheter. Gamla tillgångar börjar säjas ut. I oktober säljs Temondo och Winestore tillbaka till Lupus.

Ägarandelarna värderas till 2,8 miljoner vilket kvittas mot en fordran som Lupus har mot DTG Sweden.

4. Insight Energy kvittar fordran mot Lupus

I december kvittas ännu en fordran från Lupus, denna gång aktier i Insight värda 2,7 miljoner kronor.

5. Värdet på DTG Sweden skrivs ner

I samband med årsskiftet väljer Insight Energy att skriva bort hela värdet på aktierna i dotterbolaget DTG. Kvar finns en fordran på 3,5 miljoner kronor. En tidigare partner till Diana Jagt- og fiskerejser kräver samtidigt 3,8 miljoner av DTG.

DTG avnoterades från First North när 91 procent av bolaget köptes av Insight Energy. Rikard Akhtarzand blev då också ny VD i Insight. De gamla ägarna i det kraschade DTG hade fortfarande 9 procent av aktierna. Värdet på den posten var noll då hela bolagets värde skrevs ner till noll. Därefter såldes en del av de tidigare köpta bolagen tillbaka till Lupus-gruppen:

När Insight Energy köpte DTG Sweden värderades bolaget till 13,6 miljoner kronor. Nu skrivs alltså aktierna ner till noll. Det visar sig också att en tidigare affärspartner till DTG har krav på 3,8 miljoner kronor. Insight anser att kravet är felaktigt.

– När vi har gått igenom det här med vår jurist så är bedömningen att vi bestrider kravet för att det är grundlöst. Av försiktighetsskäl så reserverar vi detta i balansräkningen men vår bedömning är att vi kommer att vinna, säger Rikard Akhtarzand.

Under hösten har Insight Energy gjort sin första fastighetsaffär, en sektor där bolaget vill växa framöver. Samtidigt har aktiekursen rasat.

De senaste händelserna är att Insight har sålt en markoption på 20 000 hektar i Ryssland för fem miljoner kronor. Köparens namn avslöjas inte men beskrivs som ett ryskt bolag som ska driva jordbruk.

Transaktionerna med Lupus-gruppen har också fortsatt. I oktober togs innehaven i Temondo och Winestore tillbaka samtidigt som en fordran på 2,8 miljoner kronor kvittades.

I slutet av december emitterades nya aktier för att kvitta en ytterligare en fordran på 2,7 miljoner. Det finns trots detta kvar skulder till Lupus på ett par miljoner kronor i koncernen.

– De har varit med och stöttat den här koncernen under en längre tid och då har lån uppkommit, säger Rikard Akhtarzand.

Det nämnda jordbruksföretaget var sannolikt Redland Farming OOO, ett ryskt företag. Om det nuverkligen funnits.Som sannolikt aldrig ägt några 20 00 ha mark. Insight har sannolikt aldrig ägt några rättigheter heller och försäljningen är uppenbart märklig.

DTG försattes i konkurs med förluster för de tidigare ägarna (som nu hade 7%) som en följd. I styrelsen för Insight Energy ingick vid denna tidpunkt Johan von Kantzow, Susanne Hellberg och Rikard Akhtarzand. Huvudägare var Lupus och därmed Gunnar Nilsson med 49% av aktier och röster.

I mars 2010 lämnade dock denna styrelse, som nu bestod av Joakim Hoffman plus de tre tidigare nämnda bolaget, och i samma veva meddelade företagets VD Christan Rasmussen att även han lämnar bolaget.  Christian Rasmussen blev VD dagen före julafton 2009. Istället valde Gunnar Nilsson och Eugene Schultz in i styrelsen för Insight.

Insight Energy skulle nu istället bli ett fastighetsbolag och köpte Skandinaviska Bostäder år 2010, men det verkar inte ha varit en höjdaraffär, eller så var det meningen att det inte skulle vara en höjdarafför. I bokslutet för 2009 skriver bolaget att flera brister upptäckts i Skandinaviska bostäder rörande ”bolagets skuldsättning, fel i fastigheterna samt vakansgrad”. Det slutade med bristande kapital och kontrollbalansräkning för Insight Energy.

I januari 2011 ändrades så företagets verksamhetsinriktning igen. Detta efter ett köp av det ryska bolaget Redland Farming OOO. Sannolikt ägdes det ryska bolaget av Gunnar Nilsson och Lupus Holding Ltd som dock ibland uppträder som singaporebolaget Planeta Holding:

As for the ownership, Planeta Holding is listed as a majority share-holder in the operation with 64% of the shares. According to their web-site Planeta Holding is based in Singapore, but the Planeta Holding web-site states that it is copyright Lupus Holding, and Lupus is an investment company owned by a Swede (Gunnar Nilsson). Both the Lupus Holding site and the Planeta Holding site link to Redland Farming, so for the time being I will consider this “Swedish.”

Återigen figurerade 20 000 ha mark i diskussionerna. Mark som sannolikt inte fanns. I andra sammanhang ljög företaget ännu mer om hur mycket mark de innehade:

Take for example Redland Farming, which is listed in Grain’s recent overview as a Swedish company with up to 180 000 hectares in Russia. Concerning the size of the operation, the Redland farming web-site states the following:

“Today, Redland Farming is mainly a grain producer, but is developing quickly within the vegetable- and animal segments. The company is controlling and financing agricultural operations harvesting on around 3 000 hectares and storing 200 cows (100 milk cows), divided into two production clusters.”

Insight Energy bytte nu namn till Redland Farming och på så sätt hade Redland Farming börsnoterats genom ett så kallat omvänt företagsköp. Insight eEnergy var noterat på NGM och fortsatt vara det efter namnbytet till Redland Farming. Först var det tänkt att börsnoteringen skulle ske via bolaget Catech:

Tidigare under hösten 2010 annonserades att Redland Farming skulle ta sig i på First North genom att Catech förvärvar alla aktier i Redland Farming. Affären blev aldrig av och en kort tid efter Catechs bolagsstämma ändrades förutsättningarna i och med att Catech AB lämnade in en konkursansökan.

Istället skedde det alltså genom Insight Energy. Bakgrunden till Redland Farming finns det också en rad olika versioner av. Enligt en version grundades bolaget 2010 med hjälp av pengar från tjuvassiska Chuvash Venture Fund satsade 15 miljoner kronor i det ryska jordbruksbolaget, tio miljoner kronor som eget kapital och 5 miljoner kronor i lån. Ett år tidigare, i samband med den planerade Catech-affären, uppgavs det att Gunnar Nilsson var grundare av det ryska bolaget Redland Farming.

Lupus Holding Ltd och Gunnar Nilsson ägde förmodligen huvuddelen av aktierna i Redland vi denne tid, enligt tidningen Realtid 100%. Dessutom ägdes Insight Energy till 49% av Lupus. Köpet av ryska Redland genomfördes genom att Redlands ägare fick aktier i Lupus Holding. I slutet av 2011 meddelades dock att bolaget ville sprida sitt ägande genom att Lupus Holding skulle sälja 9% av aktierna på marknaden. Förutom Lupus var också Gunnar Mannerheim och Eugene Schultz stora ägare i bolaget vid denna tidpunkt. Lupus Holding hade dock ett år tidigare ordnat med ett lån till Redland då de saknade kapital. Omständigheterna och villkoren kring lånet är mycket dåligt kända.

Bolaget präglades också av en ständig VD-cirkus:

Dagens noterade Redland Farming såg dagens ljus genom ett namnbyte och övertagande av Insight Engergy börsplats i början av 2011.

Gunnar Nilssons som inte nämns någonstans i fredagens ägarspridningsprospekt beskrivs i ett pressmeddelande från den 25 mars i år som huvudägare i samband med att Insight Energys vd Patrik Hegbart då avtackades av huvudägaren.

– Patrik Hegbart har på mycket kort tid förvandlat Insight Energy från ett skuldtyngt problembolag till ett helt nytt tillväxtbolag med ny verksamhet inom ryskt jordbruk, vilket vi är mycket nöjda med, sa bolagets huvudägare Gunnar Nilsson den 25 mars i år i ett pressmeddelande.

Ny vd blev Felix Engström. Han blev dock kortvarig. I samband med att Patrik Hegbart avgick tog Felix Engström över vd-posten. Men på en extra bolagsstämma ett drygt halvår senare, den 26 oktober i år, meddelades att Russlan Shanfikov tillsatts som ny tillförordnad vd, istället för Felix Engström.

Felix Engström hade under en tid varit bolagets vd på konsultbasis och i ett pressmeddelande daterat den 2 november tackar styrelseordförande Gunnar Mannerheim Felix för hans tid i bolaget. Vi väljer nu en rysk organisation.

I samband vd-bytet meddelade även styrelseledamoten Jon Orvendal att han lämnar sitt uppdrag. Han kommer dock att fortsätta stå till företagets förfogande på konsultbasis vid behov, meddelar bolaget.

2012 avlistades Redland Farming AB från NGM då bolaget inte levde upp till de informationskrav som fanns. Styrelseordföranden Gunnar Mannerheim låtsades som ingenting och presenterade återigen siffror om deras jordbruk som nu skulle omfatta cirka 2 500 ha, med planer på cirka 5 100 ha.

Redland har senare  i konkurs och deras hemsida existerar inte längre. Däremot existera en hemsida för Planeta Holdings. En hemsida som inte innehåller nån som helst information. Vid en Googlesökning på Lupus Holding Ltd är hemsidan för Plenat den första länken. Några andra träffar finns inte. Gunnar Nilsson och hans oliak samarbetspartners genomåren har vad det verkar gjort det till en konst att driva företag utan att ha någon verksamhet i dem. Ungefär som i röran kring Amarant, Alluvia, Mineral Invest och IGE, men kanske inte riktigt lika storskaligt. Samtidigt har de på olika sätt tagit upp lån, gjort nyemissioner och aktieförsäljningar. Vart pengarna exakt tagit vägen är oklart, men sannolikt har Gunnar Nilsson och en del andra kunnat leva bra på verksamheterna. Några brott finns inte i sammanhanget, men däremot flera konkurser.

Idag är Gunnar Nilsson tillsammans med Diana Nilsson Shafikova (sannolikt hans fru) engagerad i två företag, Planeta Aviation AB (återigen namet Planeta) och C-Walk Invest AB. Tidigare har han varit aktiv i bolag som Tegelhällan AB, Unique Development Studios AB, TA Partner AB,Administrationsbolaget JM AB och Mirja Nilsson AB förutom de företag jag nämnt i texten ovan. Flera av dessa bolag är avvecklade eller har gått i konkurs. Hans bror Anders Nilsson som verkar vara advokat har för sin del varit aktiv i Tegelhällan AB, Redland Farming AB såväl som i ett antal andra företag. Mirja Nilsson tyck ha varit hans tidigare fru.

C-Walk Invest AB som är precis nybildat har precis gett ut ett obligationslån för att få in pengar till verksamheten som på hemsidan beskrivs så här:

Cakewalk is a newly started investment company concentrating on developing investment objects with good return on investment potentials, alongside low risk securities covering every and each of the investments.

Cakewalk’s expansion will rely upon investments with demands of quarterly interest payments to push the investment object for obtaining an optimized cash-flow management. The typical form of securities in exchange for investments can be: property, stock, machinery, precious metals and cash flow – often with 70% of the security market value exceeding the investment amount.

The security together with the willingness and possibility for the company to acquire and honor a somewhat higher interest in return, is more significant for us than the company’s business area as such.

Global history shows that companies with the willingness to provide security for investments are more likely to repay more value in terms of ownership, and pay back of loans. With today’s global economical situation since the crisis of 2008, it has become more difficult for start-ups and developing companies to acquire finance. This has resulted in an increased interest and willingness to pledge, and/or give ownership, in exchange for investments.

Ett totalt innehållslöst ordbajseri. Hemsidan innehåller lite mer text än hemsidan för Planeta Holding, men inte mer information. Jag skulle inte låna ut pengar till ett sådant företag. Helt klart inte till ett formellt svenskt företag med huvudkontor i Malaga. Med Gunnar Nilsson vid spakarna så kan det ju också misstänkas att det faktiskt aldrig blir nån egentlig verksamhet i det nya bolaget heller.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fly Me to the moon… med Ager-HanssenCirkus Dahlbäck >>
Advertisements
  • Det tyck vara lite av vitsen med sånt här. En väldig cirkus så att det i slutändan inte går att kolla vad som egentligen hände.

   • Världens problem idag är väl aktiebolaget.
    Den juridiske personen….
    Hur kan något sådant få finnas?
    Vi tror inte på Gud, men tror på Claes Olsson i Insjön ( eller hur Alfredsson sade)…
    Alltså, vi har bytt en gudom mot en ny…den juridiske personen, ett modernt spöke.
    Vad skulle en människa från stenåldern sagt om detta?
    Eller bara en från tusen år tillbaka bara…

    • Jag är inte överens med dig på denna punkt. Men aktiebolag möjliggör ju att en ägare kan smita från det personliga ansvaret för det personen gör. Å andra sidan är det onekligen en mycket effektiv organisationsmodell när det gäller företagande. Dessutom lämpar den sig väl för risktagande, vilket personlig egendom och förmögenhet inte gör på samma sätt.

     • Hmm….
      Och är inte det själva problemet?
      Att kunna smita….
      Vilket ingen annan kan.
      Som företagare….