Cirkus Dahlbäck

Del 14 av 16 i serien Ekonomiska fifflare

Ukova grundades 1997 av Uno Kjellkvist och ytterligare en person som en liten, fristående aktiemäklarfirma (fondkommissionär). Dålig rådgivning som innebar skadestånd och dåliga aktieaffärer i Skandia och Ericsson tvingades Kjellkvist att sälja sin skapelse i april 2003 av ekonomiska skäl. Köpare var bland annat Luxemburgföretaget XO samt de två företagen Christmas Consulting AS och PT Invest AS med Paal Thyholdt och Ole Lindseth som ägare. XO ägdes troligen av Anders Dahlbäck och Kjell Rune Martell.

Vid köpet menade såväl säljare som köpare att Ukova nu skulle kunna bli ett lyckosamt ”fondkapitalbolag”. Det blev det, i alla fall för ägarna och företagsledningen, inte som företag betraktat. Till styrelsemedlemmar i bolaget utsågs Paal Thyholdt, Ole Lindseth, Anders Dahlbäck, Johannes Dahlbäck (son till Anders Dahlbäck), Robert Åhman och Uno Kjellkvist. Paal Thyholdt var också ordförande i PT Invest och Christmas Consulting, Johannes Dahlbäck var styrelseledamot i XO. Den VD som arbetade på företagets kontor i Limhamn menade efteråt att företaget i praktiken leddes av Anders Dahlbäck. En man som inte var skriven i Sverige utan bodde utomlands på grund av näringsförbud och en tidigare dom för grovt bedrägeri:

I en omfattande inlaga till tingsrätten i Malmö beskrivs hur trion Dahlbäck, Thyholdt och Lindseth under de senaste tio åren lämnat mängder med länsade företag och lurade personer bakom sig. En i trion, Anders Dahlbäck, har dessutom dömts av Hovrätten för Västra Sverige till ett och ett halvt års fängelse för grovt bedrägeri mot historikern Johan Naeser. Straffet avtjänades på en anstalt i Malmötrakten.

– Han blåste mig på 12 miljoner kronor, säger Johan Naeser.

– De pengarna ser jag aldrig mer.

Den norska affärstidningen Kapital har i ett antal artiklar 2002 beskrivit hur ”den svenska storsvindlaren” tillsammans med advokaten Lindseth och den ”misslyckade affärsmannen” Thyholdt ”skinnat naiva investerare på miljonbelopp”.

Ytterligare en tvist tas upp till huvudförhandling i Malmö tingsrätt inom kort. Det är Uppsalabon Folke Hellbom som hävdar att Dahlbäck skinnat honom på 12 miljoner kronor i samband med ett spanskt satellit- och parabolprojekt.

Hellbom har redan vunnit en första delseger i ärendet sedan tingsrätten tröttnat på Dahlbäcks ständiga advokatbyten och undanflykter. I en så kallad tredskodom den 4 mars 2002 ålades Dahlbäck att återbetala 605 000 dollar, plus minst lika mycket i ränta sedan 1993, till Hellbom.

Den man som var VD i Ukova under tiden bolaget tömdes på pengar, dvs 2003-2004 har figurerat i andra finanshärvor där mycket pengar försvunnit, bland annat ihop med bröderna Lernesjö till vilka jag ska återkomma i ett annat inlägg.

I juni 2004 sattes Ukova i konkurs. Detta efter att under det året som gått sen köpet ha betalat ut 630 000 kronor under februari-juni 2004 till Johannes Dahlbäck, son till Anders Dahlbäck och ekonomiansvarig i Ukova. Hur mycket som betalades ut innan dess är oklart. Bolaget missköttes sannolikt med flit så att det skulle vara svårt att avgöra vad som hänt och vem som var ansvarig för vad:

Misstänkta brott kommer konkursförvaltaren att rapportera till Ekobrottsmyndigheten. Det gäller inte minst ett aktieägartillskott på 1,2 miljoner kronor, pengar som utlovats för att rädda Ukova undan konkurs redan i mars 2003.
– De pengarna kom aldrig in i bolaget, säger konkursförvaltaren Annika Boström.

I stället framgår det av förvaltningsberättelsen att tillgången bestod av tomma löften och icke undertecknade papper. Dessa reverser bokfördes felaktigt som en tillgång.
– Det är allvarligt, eftersom den bokförda tillgången hade stor betydelse för att företaget fick behålla sitt tillstånd från Finansinspektionen, säger Annika Boström.

Hon hoppas att den fortsatta utredningen ska ge svar på vem krav på skadestånd och återvinning ska riktas mot. Dubbla mötesprotokoll och tveksamma anmälningar till Bolagsregistret har skapat förvirring kring vem som ansvarade för vad under Ukovas sista år.

Ingen vill idag ta ansvar för något kring Ukova, utan alla skyller på alla. Flera personer säger dessutom att de aldrig trädde in i Ukovas styrelse, trots protokoll som säger annat.

Ukova blev förstås av med sitt tillstånd att handla med aktier och andra värdepapper. Johannes Dahlbäck dömdes i tingsrätten att återbetala 607 187 kronor till Ukovas konkursbo. Sannolikt aldrig betalt. Johannes Dahlbäck flyttade snart utomlands och skrev sig på Malta.

Enligt den norska tidningen Kapital ansåg Naeser att Thyholdt, en annan man (sannolikt Lindseth) och Anders Dahlbäck ett team som lurade honom tillsammans och gemensamt. Något som förnekades av Thyholdt och den andre. De dömdes inte heller för nåt brott. Thyholdt klagade också på reportaget i den norsk tidningen men hans klagomål blev avslaget.

Efter tiden i Ukova blev Johannes Dahlbäck VD i nybildade Caem Fastigheter som 2004 tog över 25 hyresvillor i Malmö och Skanör från PP Pension. Brodern Andreas Dahlbäck efterträdde Kjell Rune Martell som VD i fastighetsbolagen Faustus och Birsta Boinvest (eller Birka Boinvest) år 2006 och den tredje brodern, Nils Dahlbäck, var VD i Necessia 2055-2006. Necessia gick i konkurs. Nils Dahlbäck var dessutom delägare i KB Champagne City tillsammans med det cypriotiska företaget Praletona Trading. Ett företag som troligen kontrollerades av fadern Anders Dahlbäck.

Anders Dahlbäcks gamla vapendragare Kjell Rune Martell var VD i Faustus 2005-2006, VD i Birsta (ibland Birka) Boinvest under samma period. Därefter delägare i kommanditbolaget Pilken 4 tillsammans med Christmas Consulting (norrmannen Paal Thyholdt), styrelsemedlem i FCI Invest och fastighetsbolaget Bonden 15 i Landskrona. En annan person engagerad i samma bolag under samma tid som Martell var Jan-Ove Hallerhed, grundare JTL Financial Management år 2003. Han var ordförande i Faustus 2005–06, styrelsemedlem i Birsta Boinvest 2005–06, och från 2007 styrelsemedlem i Stavsjö Hotell, Stavsjö Fastighets Holding, Jan Björngrens Fastigheter och FCI Invest. I Stavsjö och Björngren hade han sällskap med Johnny Örbäck, en gång i HSB. En man som jag ska återkomma till i ett annat inlägg. Hallerhed finns fortfarande i Stavsjöbolagen, FCI Invest och en del andra fastighets och finansbolag.

Även en man vid namn Claes Raab har figurerat flitigt i härvan kring Praletona och fastigheterna i Sundsvall. Han har varit juridisk rådgivare åt familjen Dahlbäck, ansvarig för bokföringen i konkursade Ukova och styrelsesuppleant i konkursade Necessia 2005–06.

Örbäck var dock också aktiv i fastighetsbolaget Faustus och Birsta Boinvest (dotterbolag till Praletona) dit han värvades från HSB för att ge en viss trovärdighet åt bolaget. Hösten 2005 köpte Faustus ett antal misskötta fastigheter i Sundsvall för 120 miljoner från slumvärdsbolaget Nor-Sve i Malmö som bland annat misskött ett antal fastigheter i Rosengård grovt. Det uppköpta bolaget Nor-Sve Fastigheter i Norr AB döptes om till Birsta Boinvest AB). Dessutom skulle fastigheterna rustas upp. Lån till köp och upprustning togs upp i företaget Custodia men tycks aldrig på något sätt ha blivit använda för upprusning av fastigheterna i Sundsvall. Istället försvann en massa pengar efter att ha bollats runt inom olika bolag i Praletona-koncernen. Förutom de svenska bolagen hade Praletona också ett danskt dotterbolag, D & D Real Estate ApS.

Custodia fick aldrig tillbaks några pengar och det var en anledning till att bolaget gick i konkurs år 2006 samt fråntogs sitt tillstånd att vara finansföretag. Total had ebolaget lånat ut 75 miljoner till Praletona-koncernen:

SvD Näringsliv kan också avslöja att Custodia lånat ut så mycket som 75 miljoner kronor till det skandalomsusade bolaget Praletona. Säkerheter är fastigheter i Sundsvallsområdet. Praletonas styrelseordförande fram till i vintras var Johnny Örbäck, fram till våren 2004 vd på HSB i Malmö och den som drev igenom Turning Torso-bygget. Örbäck är, enligt di.se, sedan förra hösten misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Örbäck och två andra personer misstänks ha plockat ut 49 miljoner HSB-kronor vid olika fastighetsaffärer. Enligt Custodia kommer fastigheterna i Sundsvall att säljas på fredag och därmed ge spararna 75 miljoner kronor – en affär som alltså ännu inte är klar.

Dessutom har 149 ansökningar om betalningsförelägganden mot Custodia från sparare kommit in till Kronofogdemyndigheten. Just nu ligger 15 ärenden för indrivning på totalt 15,8 miljoner kronor.

Pengarna hamnade sannolikt på Cypern i nåt företag som kontrolleras av Anders Dahlbäck. I Faustus bristfälliga bokföring var det bl.a. bokfört som ett köp av en lyxbåt för 11 miljoner kronor. Anders Dahlbäck förnekade dock all kännedom om Praletona-koncernen och de som uppgivits företräda bolaget förnekade allt ansvar för bolaget:

Anders Dahlbäck har tidigare förnekat all inblandning i Praletonas affärer, trots att han av många affärskontakter utpekas som företagets ledande företrädare.

Praletonas uppgivna koncernchef Patrick Richter, svensk skatteexpert hos Consulco på Cypern, säger att han inte vet något om turerna kring Praletona och Faustus.

– Jag är inte insatt i detta, jag är inte ens vd, säger Patrick Richter.

– Jag har bara hjälpt företaget med bokföringen och som revisor.

Men bolagen hade en koppling till familjen Dahlbäck, flera av Anders Dahlbäcks söner hade eldande positioner i bolagen och det danska bolaget hade tidigare ägts av Anders Dahlbäck.

Exakt hur mycket pengar som snillades bort ur Faustus, Necessia, Birka Boinvest och andra bolag i denna härva är mycket oklart. Klart är att pengar försvunnit, att några tjänat stora pengar och en hel del tyder på att det är familjen Dahlbäck och deras samarbetspartners som Martell och Thyholdt.

Efter att Custodia gått i konkurs förklarades också Praletona med dotterbolag i konkurs. Något som så småningom ledde till en rättegång om bokföringsbrott mot en person som skött bokföringen i flertalet av Praletonas svenska bolag.

Den enda person ur familjen Dahlbäck som idag står att finns i ett svenskt bolag är Johannes Dahlbäck som återfinns i D & Dreal Fastighetsförvaltning KB som är delägt av D & D Estate ApS i Danmark. Det enda som verkar återstå av Praletona-koncernen på våra breddgrader är detta bolag samt Champagne City KB där UPraletona Trading Ltd uppges vara delägare. Nils Dahlbäck har i alla fall tidigare varit den andra delägaren och bolaget har tidigare haft en adress i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Gunnar Nilsson – företag men ingen verksamhetEtt svart hål i Texas – Lernesjö >>
Advertisements