Wallenberg krävde vapenaffär med Saudiarabien och fick det

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg

Sverige byggde i hemlighet upp en vapenfabrik åt Saudiarabien. Helt i strid med svensk lagstiftning. Det hela avslöjades 2012 av journalisterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman  i Ekot, Sveriges Radio. Avtalet om vapenfabriken slöts av den socialdemokratiska regeringen år 2005 och förlängdes fem år senare av högerregeringen. Som det verkar både mot regeringens vilja och mot försvarsminister Sten Tolgfors vilja. Detta framgår i en bok om affären som nu skrivits om affären som kallas ”Saudi-affären”. I avtalet ingick att  Saudiarabien i utbyte mot vapen­fabriken skulle lägga en order i mångmiljardklassen på övervakningssystemet Erieye hos de svenska storföretagen Saab och Ericsson.

Men Tolgfors ändrade sig efter påtryckningar från Saudiarabien och familjen Wallenberg, största ägare i vapentillverkaren Saab och även i Ericsson. Sedan 2006 är det Saab som tillverkar systemet Erieye, men tidigare var det Ericsson som gjorde det. När den borgerliga regeringen var ovilliga till att förlänga avtalet med Saudirarabien verkar det som om brevet från Marcus Wallenberg om det hela fick den borgerliga regeringen att ändra sig:

Den nya regeringen som tillträtt 2006 var inte lika engagerad och ville skjuta på beslutet, eller helst dra sig ur helt.

Agerandet väckte stor irritation hos Saudiarabiens vice försvarsminister, prins Khaled bin Sultan.

Under våren 2008 skickade han ett brev till försvarsminister Sten Tolgfors (M) där han uppmanade honom att lösa situationen ”jag hoppas att ers excellens kommer att utöva vad som krävs för att ta denna överenskommelse tillbaka på rätt spår”, skrev han.

I boken ”Saudivapen”, som skrivits av journalisterna bakom avslöjandet, citeras ett hittills okänt och hemligstämplat brev som kom in till försvarsministern under samma period. Avsändaren var en av Sveriges mäktigaste finansmän och Saabs styrelseordförande, Marcus Wallenberg, som då varit i Saudi­arabien och träffat prinsen.

”Jag kan konstatera att våra saudiska vänner har tagit mycket illa vid sig av FOI:s agerande och inte minst bristen på kommunikation och information i detta fall”. /…/ ”Mitt intryck är att det är av största vikt att denna fråga löses snabbt och på ett för alla parter tillfredsställande sätt annars finns det tyvärr risk att ett antal andra sam­arbetsområden, inte minst ERIEYE, kan hamna i farozonen”.

Wallenberg förklarade att prins Khaled bin Sultan i nuläget inte tänkte ta upp svenskarnas agerande med den saudiska regeringen, men om han skulle göra det kunde det få allvarliga konsekvenser för de svenska företagen.

”Om han gjorde det i dagens läge skulle reaktionen runt bordet bli ”well, forget the Swedes”, skrev Marcus Wallenberg.

Eftersom Saudiarabien är en av Sveriges främsta handelspartners i Mellanöstern skrämde breven upp regeringskansliet rejält. Flera stormiga krismöten avhandlades under våren 2008 och rekonstrueras också i detalj i boken ”Saudivapen”. Även utrikesdepartementet satte stor press på Sten Tolgfors, som till slut gav med sig.

–?Enligt våra dokument och källor var breven från prins Khaled bin Sultan och framför allt Marcus Wallenberg avgörande för att Sten Tolgfors och Moderaterna till slut gav efter och lät projektet med vapenfabriken fortsätta, säger Bo-Göran Bodin.

Den lösning som togs till för att slippa direkt inblandning från regeringen var att  FOI bildade bulvanföretaget SSTI som fick hålla i kontakterna med Saudi­arabien. Bolagets startkapital ordnades genom ett lån från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

Så mycket för svensk demokrati. De ekonomiska makthavarna har uppnberligen mer makt än väljare och partier, de kan uppenbarligen få folkvalda regeringar att ändra sig och anpassa sig efter deras vilja även om det gäller rena olagligheter. Marcus Wallenberg har inte velat uttala sig om innehållet i boken och inte heller kommenterat några påståenden från bokens författare.

Avslöjandet av Saudiaffären ledde till Sten Tolgfors avgång. Ett halvår efter att Saudiaffären avslöjats meddelades att den avslutats. Affären har granskats av Justitiekanslern, Säpo och Konstitutionsutskottet (KU) utan att något egentligen kommit ut av det förutom lite kritik från KU om hanteringen av det hela. Den tidigare försvarsministern. Sten Tolgfors är i dag chef och del­ägare i pr-byrån Rud Pedersen som bland annat har vapentillverkaren Saab som kund.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements