Partiernas stöd i Sverige är väldigt regionalt

De stora partierna i Sverige har väldigt olika stöd i olika delar av Sverige. För vissa partier är det extremt utpräglat, för vissa partier är det inte riktigt lika tydligt, det sistnämnda gäller kanske främst Folkpartiet.

Sverigedemokraternas stöd finns i Skåne, framförallt längs med Söderåsen och i snapphanebygderna i norr och nordöst, Blekinge, delar av Småland, Dalsland,  Bergslagen (i bägge områdena främst på ställen där bruk, gruvor och jobb försvunnit) samt i Dalarna utanför Bergslagen. Det handlar om områden där centern och/eller socialdemokraterna förr hade mycket stöd. SD är svagast i storstadsområdena, längs med Västkusten och i Västerbotten och Norrbotten.

Centerpartiet har sitt största stöd på landsbygden, på Gotland, Öland, i Småland, Halland, Västergötland, norra Bohuslän, Dalsland, södra Värmland, Dalarna utanför Bergslagen, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland. Klassiska jordbruksområden, främst med småbrukare. Centern är svagast i storstadsområdena, Norrbotten, Södermanland, Östergötland och Skåne.

Socialdemokraterna är starkast i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och i Bergslagen främst på orter där bruk och jobb fortfarande finns kvar. Klassisk socialdemokratisk mark. Svagast är Socialdemokraterna i storstadsområden, Västsverige och Skåne.

Även Vänsterpartiet har stort stöd i Norrbotten och Västerbotten, men med undantag av några få orter inte samma stöd som Socialdemokraterna i Bergslagen. Dessutom står Göteborg ut som ett starkt fäste för Vänsterpartiet.

Folkpartiet har kvar sitt starka fäste i Bohuslän och Göteborgsområdet även som stödet är mycket mindre än det var förr i tiden. De är starka även i vissa förortskommuner i Stockholms- och Malmöområdena samt tycks ha ett lite högre stöd på universitetsorter än på andra håll. Svagast är de i delar av Norrland, Bergslagen och Småland. Men för folkpartiet är regionaliseringen av stödet inte lika tydligt som för de flesta andra partier.

Det förr i tiden traditionella stödet för folkpartiet i frireligiösa kretsar har bytts ut till att de frireligiösa istället stöder Kristdemokraterna. Följaktligen har KD sitt största stöd i Jönköpings län, Västerbotten och södra Bohuslän inklusive Göteborgs skärgård. I resten av landet är de svaga.

Moderaterna är storstadspartiet. Stödet finns främst i storstadsområden, framförallt i rika villaförorter och förortskommuner. Men även i nordvästra Skåne har partiet ett starkt stöd. I Norrland, Bergslagen samt i nordöstra och centrala Skåne har de ett dåligt stöd.

Miljöpartiet är ett parti som framstår som ett högskoleparti. På alla universitetsorter har MP ett starkt stöd. Dessutom i storstadsområdena, i vissa delar av Norrbotten, Jämtland och längs med Västkusten. Svaga är de i Västerbotten, Bergslagen, Dalarna, Dalsland och Småland.

Feministiskt Initiativ har sitt stöd nästan uteslutande på universitetsorter och i de tre storstäderna. Undantaget är Österlen där de också har starkt stöd.

Intressant?
Media: Barometern,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements