Skjut upp Västlänken – genomför några enkla lösningar

Jag utgår från att alla partier visar ansvar, tar hänsyn till demokratin och avskaffar trängselavgiften efter göteborgarnas rungande nej till den i folkomröstningen. För att undvika allt för stora höjningar av kommunalskatten i Göteborg och alltför stora nedskärningar i välfärden så bör bygget av Västlänken och Marieholmstunneln skjutas på framtiden.

Istället kan det genomföras några enkla lösningar som kanske inte duger på lång sikt, men som ger en bättre kollektivtrafik kortsiktigt. Först till pendeltågen. Var tredje tåg från Älvängen borde kunna gå direkt söderut till Kungsbacka med stopp i Gamlestaden, Lisebergs station och Mölndals Centrum. Enkelspåret på Olskroksviadukten omöjjliggör tyvärr tät trafik. Byte till tåg mot Göteborgs central kan ske på alla ställen om någon vill det. Detta kan öka kapaciteten på pendeltågstrafiken utan att det kostar speciellt mycket. Trafiken Kungsbacka – Liseberg kan bli tätare än idag och det kan den också bli mellan Älvängen och Gamlestaden. Gamlestadens resecentrum kanske också måste kompletteras med en station på stambanan för pendeltågstrafiken österut till och från Alingsås så att det blir möjligt att byta till buss, spårvagn och andra pendeltåg för de som reser där. Avståndet kanske är lite långt, men i Paris och Londons tunnelbanor finns mycket längre avstånd att gå när det gäller en del byten.

Lisebergs station byggs ut, inte på järnvägssidan, men spårvagnshållplatserna vid Liseberg och S.t Sigfridsplan bör läggas ihop i en ny hållplats vid Lisebergs station för att underlätta byten. Även fjärrbussarna som idag angör Korsvägen flyttas till Lisebergs station. Kanske är det också vettigt att införa en ny spårvagnslinje från S.t Sigfridsplan där det finns en vändslinga via Skånegatan in till centrala Göteborg och vidare till Hisingen alternativt via Skånegatan-Brunnsparken-Skeppsbron-Järntorget-Linnéplatsen. En spårvagn direkt till Sahlgrenska vore inte heller fel och kanske nåt som behövs mer, men det kräver en ny kurva vid Korsvägen så spårvagnar från Örgryte kan svänga söderut.

Det är här enkla och inte speciellt dyra förslag som förbättra kollektivtrafiken och löser en hel del problem. Men antagligen är de inte tillräckliga på väldigt lång sikt. Men de ger oss tid att fundera, diskutera, utreda och planera lite mer.

Vad det gäller framtida snabbtåg från Oslo via Göteborg till Köpenhamn behöver de inte gå in till säckstationen i centrala Göteborg. De kan stanna i Gamlestaden och/eller Mölndals centrum där byten till pendeltåg för vidare transport in till centrala Göteborg lätt kan göras. Det vore förmodligen ur många synpunkter bra att också låta Mölndals centrum ingå i samma kollektivtrafikzon som Göteborgs kommun. I samband med att snabbtågsförbindelse mellan Oslo-Göteborg och Köpenhamn byggs måste också Olskroksvidaukten byggas ut till minst dubbelspår. Västlänken räcker inte till för att lösa snabbtågstrafiken, utan bara pendeltågstrafiken så även om Västlänken byggs behövs det andra lösningar för snabbtågen.

Tåg till via Landvetter flygplats kan för sin del stanna i Liseberg och vid en ny station där Mölndals övre en gång låg (fast antagligen blir det då inne i en tunnel). En förbindelse med snedhiss/transportband i tunnel till Mölndals centrum och stationen där kan också byggas. Men för detta krävs antagligen fler spår vid Lisebergs station i Gårdatunneln. Ett steg på väg att bygga en ny station i Gårda som delvis kan ersätta Göteborgs central. Kanske billigare och kanske bättre än Västlänken.

Snabbtåg Oslo-Köpenhamn och tåg till Landvetters flygplats ligger dock betydligt längre fram i tiden än de pendeltågslösningar jag skissat på.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Skjut upp Västlänken – genomför några enkla lösningar”

  1. Flera mycket bra förslag. Bra kommunikationer bygger inte på att man måste komma in i centrum, de bygger på att man måste komma till sitt mål snabbt nog. Västlänken löser detta problem för alldeles för få, medan anslutningstrafik utanför centrum löser det för många fler.

    Det som finns kvar av Västlänken börjar ju ändå närma sig en tummetott ändå, allt för att hålla budgeten. Stadsbyggnadsidén med Västlänken inkluderade ju en förbättrad trafiksituationen vid Korsvägen, men den är ju totalt bortrationaliserad numera. De flesta andra stodsbyggnadsidéer (tråg för Mårten Krakow exempelvis) har ju egentligen ingenting med Västlänken att göra.

    Blir det lyckat med en hållplats vid Liseberg/Lisebergs station så skulle det ju dessutom bevisa att det inte var Lisebergs station det var fel på, det var bristen på anslutande kommunikationer till den som utgjorde problemet.

    Notera också att eventuella snabbtåg via Borås/Jönköping till Stockholm ändå inte planeras gå i Västlänken, vilket också talar för en bättre lösning via Gårda.

      1. Dyrt och inte intressant i dagens läge. Fantasier. Låt nån annan gå i teknikens framkant. Göteborg är en för liten stad för att göra det.

Kommentarer inaktiverade.