Jo, de flesta som röstar på SD gör det för att SD är rasister

Det är vad som går att utläsa ur SOM-institutets regelbundna undersökningar kring toleransen mot flyktingar och väljarbeteende. Men det är inte nödvändigtvis rasismen som drivit folk till att rösta på SD även om det är därför de röstar på Sverigedemokraterna. På landet är SD som starkast i två olika typer av områden.

Först och främst tidigare centerpartistiska områden där småjordbruk dominerat. Dessa småjordbruk är numera borta och arbetslösheten är högre än i omgivande områden, ofta högre än i resten av Sverige i snitt.  I några sådana områden hålls arbetslösheten ner genom att arbetspendling till Norge eller stora städer är möjligt. Det har inneburit en bromsande effekt på SD.s tillväxt men inte påverkat det jättemycket. Typiska sådana tidigare centerpartistiska områden är Skånes mellanbygd längs med Söderåsen och Romeleåsen, norra Skåne, landsbygden i Blekinge, delar av Småland, Dalsland och skogsbygderna i västra Västergötland.

Den andra typen av områden på landet där SD är starka är tidigare socialdemokratiska områden med nedlagda bruk och industrier, gruvorter, bruksorter och småstäder i dessa områden. Typexempel på sådana områden är Blekinge, Dalsland, Bergslagen och södra Hälsingland.

I våra storstäder är sambandet mellan SD-röstande och icke-invandrad arbetarklass mycket tydlig. I nordöstra Göteborg är SD starka i arbetarområden som gränsar till invandrartäta områden, i områden som Rannebergen, Linnarhult och Olofstorp. I Biskopsgården är SD starka öster om spårvägen och svaga väster om spårvägen där det bor mycket större andel invandrare.

Det finns ett tydligt samband mellan hög arbetslöshet och högt röstande på Sverigedemokraterna. Vid en grund analys kan det se ut som om så inte är fallet. Men vid en noggrannare genomgång av de valsiffror och arbetslöshetssiffror som finns samt vilka andra faktorer som påverkar är sambandet glasklart. Det finns också ett tydligt samband mellan högt flyktingmottagande i en kommun och hög andel röster på SD.

Ingen ska låta sig luras av att huvuddelen av väljarna denna gång gick över till SD från moderaterna. Det handlar till stor del om väljare som tidigare övergivit centern och socialdemokraterna. Det handlar inte om nån elit eller nån överklass utan i stor utsträckning om konservativa arbetare och småborgare.

Tidigare har dessa konservativa arbetare röstat på socialdemokraterna, centern och andra partier då mobilisering skett via ekonomiska och ekonomiskt-sociala frågor, jämlikhet, När diskussionen i samhället alltmer individualiserats har mobilisering börjat ske på frågor som handlar om den individuella identiteten istället för den kollektiva identiteten. Kön, sexuell läggning, etnicitet, hudfärg, ursprung, religion har blivit viktigare för hur enskilda personer röstar. Detta har gynnat SD då de mobiliserar på etnicitet, kultur och religion.

Vänstern bidrar också till SD:s möjligheter att mobilisera på dessa frågor genom att ständig fokusera på dem och diskutera dem. SD är inte ensamma om att diskutera invandring, invandring diskuteras inte för lite. Invandring diskuteras för mycket i förhållande  till frågans vikt och SD:s frågeställningar sätter agendan även när andra diskuterar. Vänstern fokuserar på små enskilda detaljer som i det stora hela är betydelselösa. negerbollar må vara ett ord som idag är fel och rasistiskt, men det är faktiskt ingen viktig fråga om folk som är äldre än 50 år gamla använder ordet eller inte. För det är ju så det är. Bara äldre personer använder ordet, det är på väg bort och har så varit i 50 år. Finns ingen anledning att tjafsa alltför mycket om det.

Det är alltså det faktum att SD är ett rasistiskt parti som gör det möjligt att mobilisera, men möjligheten att använda sig av detta för att mobilisera har delvis getts dem av vänsterns oförmåga att diskutera klassfrågor, välfärd, ekonomi, lön etc. Den viktigaste orsaken är dock ändå den nyliberala politiken som bidragit till att atomisera samhället, slå sönder och splittra människor och därmed lämnat utrymme för fokus på självet, på individen, fokus på individualism och egoism. Det gemensamma har blivit mindre viktigt och svårare att driva som politiska frågor när klyftorna ökar, fattigdomen och arbetslösheten breder ut sig och den enda förklaring som ges är att det är ditt eget fel om du är utan jobb.

Inte blir det bättre av att folk som då väljer att rösta på SD får hör att de är dumma i huvet. Det finns en logik bakom röstandet på SD och rasismen som mobiliserande faktor. Det finns inga jobb och det har kommit hit hundratals och tusentals nya människor. Om de försvinner så finns det nog jobb till oss som blir kvar är en fullt logisk tanke. SD har utnyttjat detta på ett effektivt sätt.

Sverige har i och med SD:s framgångar inte heller blivit mer rasistiskt. Det finns ingenting som tyder på det. Människor i Sverige är världens minst rasistiska, det visar undersökning efter undersökning. Sverige är världens minst rasistiska land. Det är sannolikt också en följd av den långt gångna individualiseringen i samhället. Avvikande beteenden blir mer acceptabla när socialt tryck på konformism minskar. Även invandring bidrar till minskat tryck på konformism och individualisering av samhället. Individualisering och invandring samverkar så för att skapa mer tolerans och ökat stöd för intoleranta grupper. Det är sannolikt två sidor av samma mynt. Andelen med rasistiska och främlingsfientliga åsikter har legat ganska stabilt på 20-30% under de senaste 40 åren i Sverige. Andelen  var högre i början av 1990-talet och är lägre idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 1. Vem är jag att gå emot helig statistik, men jag skulle ändå vilja ge min syn då jag nu i flera år varit i den ”rasistiska” miljön på internet. Jag håller inte med om att det är så enkelt att det handlar om arbetslöshet och, i sverige väldigt relativ. fattigdom. Kan förvisso vara en del av problemet, men knappast någonting övervägande.

  Då jag är en sån där ”rasist” enligt dagens definition så har jag en unik inblick i den ”rasistiska” sfären. Det är i princip ingen som pratar om att invandrare ”kommer och tar våra jobb” snarare handlar det om oro för att massinvandringspolitiken bara matar på med nya arbetslösa och därmed tär på välfärdskapitalet som är avsett för dem som bidrar till den.

  Man kan ju lugnt säga att makten kapitalt misslyckats med att på ett trovärdigt sätt förklara hur den fantastiska lönsamheten med dagens invandringspolitik hänger ihop med verkligheten. Visst, man kan skylla på skattesänkningar ”för de rika” men man lyckas inte visa hur korrelationen ser ut. Varifrån får man t.ex. föreställningen om att skattesänkningarna direkt betalas av att man valt att sänka nivån på välfärden? Fakta är att man ända sen 80-talet (minst, mitt minne i denna fråga sträcker sig inte längre än så) sparat på välfärden hela tiden, särskilt inom ”vård, skola och omsorg”. Långt innan några jobbskatteavdrag.

  Inte heller pratas det om att kasta ut alla invandrare eller totalstoppa invandring, som ju är populära vanföreställningar hos de flesta som kallar sig antirasister.

  Min bild är mer att ”rasisterna” och deras konstruerade föreställningar om vad det innebär att vara svensk blir överkörda av än mer (ny)konstruerade teoretiska föreställningar om ”multikultur” som man försöker köra ner i halsen på folk. Alla accepterar inte detta maktspråk.

  • Jag kan inte se att du är rasist. Att vara emot ökat flyktingmottagande gör ingen till rasist. Cirka 40% av svenska folket är för minskat flyktingmottagande. Däremot handlar det om hur det argumenteras. Jag anser inte heller att motstånd mot ”mångkultur” eller ”multikultur” är rasistiskt. Väldigt många vänsteranhängare är framförallt motståndare till arbetskraftsinvandring då det kan innebär lönedumpning.

   När det gäller besparingar och nedskärningar i välfärden har det som du säger pågått sen slutet på 1980-talet. Såväl under borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Det är inget nytt.

   • Naturligtvis är man inte per automatik rasist för att man ogillar och är emot dagens invandringspolitik, men det är inte jag som behöver övertygas om det utan de flesta svenskar som ingår i de där ”87%” (som då tydligen röstat ”mot” SD om man ska tro vissa stollar 😉 )

    Jag är däremot tydligen ”rasist” då jag anser att för mig är det samhälle och kultur jag lever och fostrats i är ”bättre” för mig och vårt samhälle än de jag ser som mer eller mindre medeltida i de länder/kulturer varifrån invandringen dominerar. Jag är tydligen en sk ”kulturrasist” enligt nyspråket har jag fått lära mig i debatten.

    Om det är att vara rasist, tja, då är jag väl en rasist. Synd bara att ett ord drabbats sån inflation. Många tar inte epitetet på allvar längre.

    • Jag är överens om att den kultur som finns i en del familjer och länder i det östra Medelhavsområdet (oavsett religion, finns bland kristna såväl som bland anhängare av andra religioner) inte är nåt att hänga i julgran. Jag har själv stiftat närmare bekantskap med den när jag levde på Kreta.

 2. Pingback: Arbetare är oftare rasistiska | Svensson