Gotlandsbolaget och Nordic Tankers

Del 7 av 14 i serien Svenska rederier

Gotlandsbolaget är känt som rederi som bedriver färjetrafik mellan svenska fastlandet och Gotland. Namnet är egentligen Rederi AB Gotland som har 2 400 aktieägare och företaget grundades redan 1865. Moderbolaget i koncernen, dvs majoritetsägare i Gotlandsbolaget med 58,8% av aktier och röster, är dock Trojaborg AB och koncernen bedriver inte bara färjetrafik. Total har koncernen 460 anställda. Trojaborg ägs av familjen Nilsson och i styrelsen sitter Jan-Erik Nilsson och Ann-Marie Åström.Jan Erik Nilsson är son till Erik D. Nilsson som länge var huvudägare i Gotlandsbolaget. I styrelsen för Rederi AB Gotland sitter Erik D. Nilsson fortfarande. Även sonen Björn Nilsson sitter i styrelsen men det gör inte Jan-Erik Nilsson.

Björn Nilsson är en av männen bakom det hemlighetsfulla private equitybolaget Triton som äger Vardaga (tidigare Carema). Triton äger eller deläger företag med omkring 30 000 anställda och blir därmed en av Sverige större ägargrupper. Familjen Nilssons inflytande är uppenbart större än bara inflytandet i Gotlandsbolaget.

Nordic Wolverine

Nordic Wolverine

Björn Nilsson, som inte är bosatt i Sverige, sitter också i styrelsen för Nordic Tankers Holding AB. Nordic Tankers som sysselsätter närmare 1 700 personer och har 210 anställda ägs sen 2012 av Triton.  Rederiverksamheten finns i Danmark (Nordic Tankers A/S och Herning Shipping A/S) även om koncernens moderbolag återfinns i Sverige. Nordic Tankers äger cirka 25 tankfartyg, chartrar ytterligare ett 20-tal samt sköter det kommersiella kring ytterligare ett 70-tal fartyg. För ett 50-tal fartyg har företaget det tekniska ansvaret. De flesta tankfartygen i koncernen är relativ små. Verksamheten i Nordic Tankers och Herning Shipping verkar inte ge nåt vidare ekonomiskt resultat, snarare motsatsen. De flesta fartygen seglar med bekvämlighetsfalgg i länder som exempelvis Liberia.

Förutom färjetrafiken som bedrivs i  dotterbolaget Destination Gotland AB bedriver företaget även tankfartygsverksamhet i ett annat dotterbolag, Gotland Tankers AB, och hotellverksamhet i Gotlandsresor AB. Färjorna ägs dock av Rederi AB Gotland. Tankfartygen ägs av Gotland Tankers AB eller nåt dotterbolag till detta företag.

Tintomara

Tintomara

Vissa tankfartygs drift sköts av Wisby Management AB, ett dotterbolag till Wisby Tankers AB medan kommersiellt ansvarstagande åligger Hafnia Management A/S i Danmark. Andra företag som sköter driften av enstaka eller flera av Gotlandsbolagets tankers är V.Ship UK Ltd och Anglo-Atlantic-Steamship Ltd som för sin del är beläget i skatteparadiset Isle of Man. Det senare bolaget är i allmänhet också befraktare och sköter allt kring fartygens drift, underhåll och försäljning av frakter. Gotlandsbolaget äger också några mindre offshore och supplyfartyg som sköts av Northern Offshore Services A/S i Danmark. Northern Offshore Services ägs av familjen Kristensson på Donsö utanför Göteborg. De flesta tankfartygen seglar med bekvämlighetsfalgg, precis som det också är vad det gäller Nordic Tankers fartyg.

Ägandet av Anglo American Steamship är något oklart, men det mesta tyder på att bolaget har samband med svenska Laurin Maritime. Flera av de fartyg som ägs av Gotlandsbolaget och befraktas av Anglo American Steamship sköts kommersiellt av Laurin Maritime och seglar med Laurins skorstensmärke.

Läs också: Triton – ett mycket hemligt riskkapitalbolag och Caremas ägare har kopplingar till familjen Kamprad och Gotlandsbolaget

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Wisby TankersLaurin Maritime >>
Advertisements