Laurin Maritime

Del 8 av 14 i serien Svenska rederier

Rederiföretag grundat av Hans Laurin och hans fru Agneta (f. Lindhe) år 1980. Innan dess hade Hans Laurin arbeta i en lång rad stora svenska rederier, från 1955 i Rederi AB Nordstjernan och sedan i Salénrederierna från 1962. Åren 1968 – 71 var han VD vid Tor Line AB och hade 1971 – 76 samma befattning vid AB Götaverken. Han återgick därefter till Tor Line AB under 1977 – 78 för att sedan vara VD vid Stena Line AB 1978 – 80.

Moderbolaget i koncernen heter Laurin Shipping AB, men verksamheten som är att vara tankfartygsoperatör finns i dotterbolaget Laurin Maritime AB. Koncernen har cirka 80 anställda, men verksamheten sysselsätter cirka 500-600 personer totalt. Fartygen bemannas med andra ord av helt andra företag än Laurin. Företagens styrelser domineras idag av Hans och Agneta Laurins barn. VD är sonen Mikael Laurin. Huvudkontoret för rederiet finns i Göteborg och de har operativt ansvar för 15 tankfartyg, varav 4 stycken är inchartrade. Flera av fartygen ägs av Gotlandsbolaget och flera ägs av företag i skatteparadisen Gibraltar och Caymanöarna och seglra med Liberiaflagg. Eventuellt är det familjen Laurin som också äger dessa företag. Dessutom är Laurin Maritime huvudintressent eller en av huvudintressenterna i Anglo Atlantic Steamship Co Ltd på Isle of Man, ett annat skatteparadis. Detta företag har managementansvar för flera av de fartyg Laurin Maritime sköter och sannolikt även för fler. Laurin Maritime har oftast också tekniskt ansvar för de fartyg de har operativt ansvar för.

Amorina

Amorina

Grundaren Hans Laurin och hans fru är själva huvudägare och styrelse i Laurin Tanker AB som har dotterbolag i Nederländerna och ett i Sverige vid namn Tarantella Maritime AB. Denna koncern utan några anställda äger andelar i en del av de fartyg Laurin Maritime opererar. Även ett dotterbolag (Fyren) i Furetankkoncernen verkar var delägare i enstaka fartyg som Laurin är operatör för.

Det finns utöver redan nämnda företag också ett kommanditbolag som heter Laurin Maritime Aktiebolag & Co KB som ägs av Laurin Maritime, Rederi AB Duo, Hans och Agneta Laurin. Duo är ytterligare ett dotterbolag till Laurin Shipping AB. I styrelsen för Laurin Shipping AB sitter också Ola Lorentzon. Han är också styrelsemedlem i Erik Thun AB.

Marissa Laurin verkar vara ägare till ett företag som heter Greenflow och tillsammans med Ulrika Laurin ägare till Impala Leasing AB. Båda två sitter i styrelsen för Laurin Shipping.

Intressant?
Mer: ST, AV, MCEO, TW1, 2, 3SSPA,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Gotlandsbolaget och Nordic TankersImperial Shipping och SOL >>
Advertisements