Finnlines

Del 12 av 14 i serien Svenska rederier

Finnlines är ett börsnoterat finskt företag vars största ägare är italienska Grimaldi Group med 77,76% av aktiekapital och röster. Företaget har flera svenska dotterbolag, det viktigaste är Finnlines Ship Management AB med 250 anställda. Tidigare bemannade det svenska företaget också Finnlines olika färjor, men sen 2013 är så inte fallet längre. På färjorna fanns omkring 400 anställda via det svenska företaget. Lägre skatter och annorlunda konstruerade skatter var huvudskälet till utflaggningen av färjorna till Finland och användningen av personal anställda vi det finska företaget istället för det svenska. Antalet anställda i andra svenska dotterbolag är under 100 personer sammanlagt.

Företaget startades 1962 med ett nybyggt fartyg som från början var beställt av Viking Line, och sattes in mellan Hangö-Visby/Slite-Travemünde, och idag har företaget ett stort linjenät från Finland och Sverige ut till kontinenten, däribland linjen Helsingfors-Travemünde.

Finnfellow

Finnfellow

Finnlines äger även Finnlink som har trafik mellan Nådendal och Kapellskär sen 1990. Förutom Finnlink äger Finnlines också några andra dotterbolag, bland annat Nordö-Link, som köptes upp år 2002. Trafik mellan Trelleborg och Travemünde bedrivs av företaget under varumärket Finnlines.

Sammantaget är Finnlines ett av norra Europas större färjerederier och har trafik med såväl passagerarfärjor, ropaxfartyg och roro-fartyg som enbart används för gods. Totalt har företaget i dagsläget 22 fartyg. Finnlines driver också hamnverksamhet i Finland.

Finnpulp

Finnpulp

I det finska moderbolagets styrelse sitter två representanter för familjen Grimaldi och i övrigt huvudsakligen norska och finska styrelseproffs. Gianluca och Emanuele Grimaldi sitter också i styrelsen för Grimaldi Groups andra större svenska rederidotterbolag, Atlantic Container Line. Även Jon-Aksel Torgersen och Olaf K. Rakkenes sitter i bägge bolagens styrelser.

Intressant?
Mer: HBL, ST, ÅS, YLE,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Atlantic Container LineStockholm Chartering >>
Advertisements