Göteborgspolisen och ett olagligt register

Vid en genomgång av datasystemen inom Polismyndigheten i Västra Götaland som gjordes av Säkerhets- och integritetsnämnden (SIN) upptäcktes en fil med namn och personnummer som polisledningen ganska omedelbart bedömde som en eventuellt olaglig registerfil. Polisledningen i Västra Götaland beslöt omedelbart att anmäla sig själva med anledningen av filens existens.  Uppgifterna i filen har inte samlats in av Polismyndigheten i Västra Götaland utan av en annan polismyndighet.

Filen med namn och personnummer på 180 personer innehåller enligt uppgift ingen annan information och finns inte längre hos polismyndigheten i Västra Götaland. Den har raderats och innehållet i den har meddelats Åklagarmyndigheten som nu äger ärendet. Den som vill veta om den finns i filen eller registret har därför att kontakta åklagarmyndigheten och inte polisen. Eventuellt kommer åklagarmyndigheten att skicka ett brev till all som finns i filen. Något sådant är inte bestämt ännu, men polisledningen i Göteborg ämnar fråga Åklagarmyndigheten om det är möjligt. Det vore bra om så skedde då det skulle minska de eventuella skador på förtroendet mellan polisen i Göteborg och aktivister på vänsterkanten som kan ha orsakats av filens förekomst trots att filens förekomst och uppgifterna i den inte är konsekvens av något som polisen i Göteborg eller Västra Götaland gjort.

Polismyndigheten i Västra Götaland bär inte ansvar för filens förekomst och menar att den sparats av misstag. Om den använts eller inte använts kan de egentligen inte svara på men min bedömning är att filen aldrig använts till nånting. Fast det kan vi förstås inte veta. Filen skickades från en annan polismyndighet till polisen i Västra Götaland och dess kriminalunderrättelsetjänst (KUT). Polismästaren i Västra Götaland, Klas Friberg, vill inte uppge från vilken myndighet de fått filen, men det kan nog egentligen bara vara tre stycken myndigheter som kan vara ansvariga för att ha skapat filen med dess innehåll. Polismyndigheten i Stockholms län eller i Skåne alternativt Säkerhetspolisen. Den skickades till polisen i Göteborg sent år 2012 inför en planerad avvisning från Sagåsen för att användas i den förberedande analysen. Den kom eventuellt inte till användning.

Det finns alltså i nuläget ingen anledning att rikta någon omfattande kritik mot polisen i Göteborg eller Västra Götaland. Däremot bör ju allvarlig kritik riktas mot den myndighet som upprättat eller skapat den. För den är ju i praktiken ett olagligt åsiktsregister och tar upp personer som inte misstänks för brott bara utifrån eventuellt deltagande i aktioner för att stoppa flyktingavvisningar. Huvuddelen av namnen i filen är traditionellt svenska namn och huvuddelen av personerna i filen är svenska medborgare. I själva verket visar agerandet från polisen i Västra Götaland att de är bättre än de andra polismyndigheterna i Sverige. De anmäler sig själva och går direkt ut med information om den tveksamma filen. Det är ett bra agerande som istället för att misskreditera polisen i Göteborg borde stärka förrtoendet för dem.

För att sammanfatta:

  • Filen eller registret kan vara olagligt.
  • Polisen i Västra Götaland har inte skapat filen och inte samlat in uppgifterna som finns i filen. De har istället agerat på ett bra sätt efter att filen hittats.
  • Den polismyndighet som upprättat filen är den som ska kritiseras.
  • För den som vill veta om den finns med i den aktuella filen eller registret så är det åklagarmyndigheten som hanterar frågan. Inte polisen i Göteborg.

Slutligen: Är registret eller filen nåt som är acceptabelt? Självklart inte. Ska vi kritisera polisen? Självklart. Då ska vi kritisera de som är skyldiga till att ha upprättat registret. Inte de som avslöjade det och anmälde sig själva.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements