Vill du veta mer om det spanska partiet Podemos?

Lagom till Socialistiskt Forum i Stockholm den 22 november har Socialistiska Partiet framställt en specialtidning om den radikala organisationen Podemos i Spanien. Podemos är det största partiet i en del opinionsundersökningar i Spanien. En unik position för ett radikalt vänsterparti som de bara delar med det grekiska partiet Syriza.

podemos omslag
Innehållet består av nya artiklar från Podemos-medlemmar och gruppen Antikapitalistisk Vänster, samt analyser från Sverige, och tar avstamp i den nyligen genomförda kongressen. Vi väljer att ge ut denna specialtidning eftersom Podemos är ett av de starkaste uttrycken för den antikapitalistiska- och sociala rörelsen i Europa. Vi tror att det som händer där också kan hända här, och att de lärdomar som dras och diskussioner som förs där kan lära och inspirera den svenska vänstern.

Det går att få tidningen hem i brevlådan om du mejlar din adress till info@socialistiskapartiet.se och sätter in 30:-/nummer på postgiro 3 96 91 – 1. Märk insättningen Podemos.

Mer om Podemos finns att läsa i tidningen Internationalen:

Intressant?
Media: AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements