Svensk fascism – fascistisk reorganisering

Del 5 av 7 i serien En fascism för vår tid

1979 tog en ny typ av fascistisk organisation form. Det var en organisation utan formella kopplingar bakåt till nazismen samt utan kopplingar till hakkorset och andra nazi-symboler. En organisation som bildades specifikt för att bekämpa invandringen. Namnet var Bevara Sverige Svenskt (BSS).

Grundarna var sex män med bakgrund i nazistiska rörelsen. Leif Ericsson (Zeilon) var tidigare medlem i Demokratisk Allians (DA) och hade vänskapliga förbindelser med ledarna för NRP. Nils Mandell, som var en tidigare medlem av aktionsgrupperna (RAG) som var anslutna till NRP, Jerker Magnusson som arbetade på fängelset i Stockholm, Christopher Jolin, en högerextrem antikommunistisk författare med gott rykte i konservativa medier men också med kopplingar till fascistiska organisationer som Sveriges Nationella Förbund (SNF) och detta partis ledare Ulf Hamacher. De två sista grundarna var Gösta Bergquist, från ett litet lokalt högerpopulistiskt parti i Malmö och Sven Davidsson som inte var på mötet där BSS bildades men blev den första ordföranden. Han kom från den fascistiska organisationen Nysvenska rörelsen (NSR).

Således var BSS en skapelse av krafter med klar och tydlig anknytning till de ursprungliga fascistiska och nazistiska partierna och grupperna från 1930-talet. Dessutom fanns där kopplingar till den mer moderna skinheadkulturen som fanns inom RAG-grupperna. Gradvis lämnade de flesta skinnhuven NRP och RAG för att ansluta sig till BSS.

BSS gjorde sitt första offentliga framträdande i ett invandrarområde i Södertälje 1980. De jagades bort av en upprörd lokalbefolkning. Med tiden blev de dock den största fascistgruppen med aktiviteter på gatorna i många svenska städer och de tog tag i firandet den 30 november. BSS hade också ett nära politiskt samarbete med ett norskt fascistiskt parti, Nasjonalt Folkeparti, lett av Erik Blücher, Tor Hadland och Bitten Cathrine Lund samt med det danska DNSB, lett av Povl Heinrich Riis-Knudsen och svenska SNF. Flera gånger diskuterade BSS möjligheterna att skapa ett nytt parti. Medlemskap i BSS var ofta kombinerat med ett medlemskap i det öppet nazi-orienterade partiet NRP.

1983 bildades så ett nytt parti med nära kopplingar till BSS, det Nationaldemokratiska partiet. NDP blev ingen succé och upplöstes 1985. Vid denna tid hade BSS cirka 1 000 medlemmar och grupper i Stockholm, Göteborg, Malmö och fem mindre städer.

Ett nytt försök att skapa ett parti ägde rum 1986. Då skapades Sverigepartiet av Framstegspartiet, lett av Stefan Herrman, och BSS. Partiet var ett klart uttalat nazistiskt parti. 1987 splittrades det nya partiet och många av de tidigare medlemmarna från Framstegspartiet uteslöts ur ledningen och lämnade enat partiorganisationen. Samtidigt möttes Sverigepartiet med starka antifascistiska mobiliseringar när de firade kung Karl XII den 30-november Detta hände både i Stockholm och Lund, en universitetsstad i södra Sverige. Firandet i Lund blev våldsam, men det fascistiska var i slutet tvingas avbryta marscher och firandet den 30 november.

Under 1988 existerade två partier med namnet Sverigepartiet, men snart bytte det BSS-ledda partiet namn till Sverigedemokraterna (SD). Den andra gruppen, som leddes av Stefan Herrman, Lasse Lindh och Pether Pedersen blev allt mindre och upplöstes 1989. Lasse Lindh hade dock uteslutits dessförinnan och skapat ett nytt parti med samma namn i Stockholm. Det nya partiet under ledning av Lindh var mer öppet rasistiskt än den ursprungliga.

Sverigedemokraterna (SD) blev snart den största svenska fascistiska gruppen i Sverige och ställde 1991 upp i en massa olika lokala val runt om i Sverige. Ledare av partiet var Anders Klarström, tidigare medlem i NRP och dömd för flera brott i 1986. Sverigedemokraterna förändrade gradvis strategi och taktik. Gatuaktiviteter och aktioner var inte så viktigt längre. De flyttade fokus bort från skinnhuven och deras våldsamma kultur. De flyttade också fokus bort från antisemitism och istället blev invandringsfrågan central. År 1990 hade SD cirka 4 500 medlemmar enligt dem själva och lokala grupper i cirka 50 samhällen och städer. Vid denna tid hade de största medlemsantalet i Stockholmområdet.

Utvecklingen i Sverigedemokraterna mot en mer polerad politik ledde också till skapandet av nya våldsamma grupper bland skinnhuven och anhängare av NRP. Ett offentligt möte 1991 kan ses som startpunkten för Vitt Ariskt Motstånd (VAM) som startades av medlemmar i NRP och våldsamma skinnhuven. Gruppen sysslade med vapenstölder, bankrån och gänget hade kopplingar till kriminella mc-grupper som Hells Angels. Många grupper utan inbördes samband organisatoriskt använde namnet. Många hade också kopplingar till andra typer av nätverk, skivbolag, förlag, såsom Nordland och Blod & Ära, Combat-18 etc.

I en liten stad i södra Sverige, ur en av de lokala VAM-grupperna, växte ett annat nazistparti fram, Nationalsocialistisk Front (NSF). NSF grundades 1994 och hade 15 lokala grupper år 1998, främst i små städer och samhällen i södra Sverige och Stockholmsområdet. NSF hade kopplingar till de svenska versionerna av Combat 18 och Blod & Ära. I övriga delar av Sverige dök många olika mindre nazistgrupper upp och existerade under kortare tid. De lämnades aldrig i fred och antifascistiska rörelser tvingade bort dem från gatorna och in i glömskan som organisationer. Utan några möjligheter till offentliga framträdanden gavs de aldrig några möjligheter att växa. Fascister i fängelse skapade år 1996 Ariska Brödraskapet men denna grupp blev aldrig en succé. Splittringar, interna problem av olika slag och kriminalitet fortsatte plåga de nazistiska grupperna som fortsatte vara en rörelse av lösa nätverk och många interna stridigheter. Det fanns också många försök till partibyggande bredvid NSF.

Ett av dessa försök till parti var Föreningen Sveriges Framtid (FSF) som skapades av en tidigare medlem i NRP och ledare för RAG-grupperna i NRP, Leif Larsson. Grundandet av organisationen skedde 1991. Senare samma år bytte de namn till Riksfronten (RF). 1995 hade de 8 lokalkontor, i alla tre storstäderna och på några fler orter. Ideologiskt var FSF inspirerade av Per Engdahl och Nysvenska Rörelsen (NSR), en överlevande fascistisk organisation från trettiotalet. 1997 upplöstes RF och NSR dog tillsammans med sin ledare 1994. En annan gammal fascistisk grupp, Sveriges Nationella Förbund (SNF) dog långsamt sotdöden under samma period.

Del 4 av ett längre dokument om dagens svenska fascism. Det dokumentet finns också källhänvisningar.

Intressant?
Media: FOF, Skanskan1, 2, 3, 4, 5, NSK1, 2, 3, 4, 5, SMP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< ExtremhögerpopulismSverigedemokraterna – modern fascism med ideologisk kontinuitet >>
Advertisements