Det här med invandrare och brottslighet

Jag har skrivit om det många gånger och tänker börja med att citera ett mycket bra inlägg om invandring i tidskriften Ordfront:

OECD:s studie International Migration Outlook kom 2013 fram till att immigranter ger mer till det offentliga än de tar. Svenska »invandringskritiker« menade att rapporten inte tog hänsyn till ökade kostnader för exempelvis rättsväsendet. Beläggen för kritiken är svaga. BRÅ-rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet« från 2005, visar att brott begångna av immigranter utgör en liten del av rikets totala antal brott. Immigranter är överrepresenterade i vissa brottskategorier, men 93 procent av dem som ingår i gruppen begår aldrig något brott (96 procent för infödda.) Kategorin »Brottsbelastade utlänningar« innefattar förstås också EU-medborgare och turister. De mest brottsbelastade utlänningarna är finnar, danskar och norrmän.

Finnar är också den överlägset största invandrargruppen. Även danskar och norrmän tillhör de största invandrargrupperna. Det är sannolikt anledningen till att de oftare förekommer i brottsliga sammanhang än andra invandrare. Detta finns också en invandrargrupp som avviker kraftigt och har en mycket mindre kriminalitet än inhemska svenskar. Invandrare från Thailand. Det beror inte på att Tahiland är ett speciellt fridfullt land utan brott eller på att thailändare kulturellt skiljer sig från andra människor på jordklotet. Istället beror det på att nästan alla invandrare från Thailand är kvinnor och kvinnor begår brott i mycket mindre utsträckning än män. Nu ska jag inte skriva mer om detta utan hänvisar till mina tidigare inlägg i frågan:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements