Oacceptabelt kvinnoregister hos Stockholmspolisen

Igår avslöjades att en enhet inom Stockholmspolisen i tio år har registrerat mer än 2 000 misshandlade kvinnor. Registret innehåller mängder av integritetskränkande uppgifter, men företrädare för polisen uppger att det tillkommit för att ”skydda” kvinnorna.

Registret över misshandlade kvinnor är ett helt oacceptabelt och olagligt register. Det finns ingen som helst anledning till att ha ett register över offer som innehåller kränkande, nedvärderande och sexistiska uppgifter. Detta samtidigt som vi vet att utredningar mot män som misshandlar missköts rutinmässigt. Många förundersökningar om övergrepp inklusive sexövergrepp mot kvinnor läggs ner innan de ens kommit gång, de som genomförs leder sällan till åtal och när de går till åtal leder det mycket sällan till fällande domar. Det är många gånger svåra brott att bevisa, ord står mot ord, kvinnor vill ofta dra tillbaks sin anmälan osv.

– Detta är oerhört allvarligt och avslöjar en skrämmande sexistisk syn inom polisen; att man anser att det är slagna kvinnor som har ett mönster polisen bör följa och inte männen som slår, säger Linda Snecker, rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet kräver nu att justitieminister Morgan Johansson och högsta polisledningen kallas till justitieutskottet för att redogöra för hur man tänker hantera registret. Vänsterpartiet vill också att det tillsätts en oberoende granskning.

– Vi tycker att man måste gå till botten med vem som känt till det här registret, hur det har använts och hur man ska hantera situationen nu. Eftersom det inte är länge sedan vi upptäckte att polisen i Skåne registrerade romer, så tycker vi också att det är på plats att genom en oberoende granskning ta ett större grepp och se om det finns ännu fler register av den här typen inom polisen, säger Linda Snecker.

– Det handlar om politiskt ansvar. Så här får det inte gå till. En misshandlad kvinna ska kunna vara trygg och bli respekterad när hon berättar för polisen vad som hänt henne.

Genom att polisen granskats har kännedom om flera olagliga register kommit, exempelvis ett register på 180 flyktingaktivister som upprättats i Stockholm, men fanns i Göteborg. De två värsta registren, romregistret i Skåne och nu kvinnoregistret i Stockholm upptäcktes dock inte genom myndigheters kontroll och översyn av polisens verksamhet utan på annat sätt.  Det kan finnas fler register av samma typ och det är därför viktigt med en oberoende utredning. På sikt är det också självklart att vi borde ha en särskild myndighet som utreder polisers brott, det är inte rimligt att poliser utreder poliser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Oacceptabelt kvinnoregister hos Stockholmspolisen”

  1. Hur ska man kunna lita på polisen när något sådant här händer?? Det är djupt obehagligt och oroväckande. Hur många fler register finns? Vad står skrivet i dessa? Om jag anmäler ett brott, vad kommer skrivas ner om mig som offer? Detta är ett stort problem och polisen måste kunna granskas av någon utomstående och inte sig själva, men problemet blir ju självklart då vem som ska kontrollera kontrollanterna… Tycker du att register är en bra sak? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-4697/tycker-du-att-det-ar-bra-att-polisen-for-register-

    1. Det som är bra är att vi får reda på det. Det betyder att polisen blir allt bättre. Förr i tiden fanns sånt här alltid, men vi fick aldrig reda på det.

      Alltså, när vi får reda på att polisen begår felaktigheter betyder det att vi kan lita mer på polisen.

Kommentarer inaktiverade.