Fel jämföra ”grundsnäll” kommunism med totalond nazism

Att onda saker har begåtts och begås (typ nu!) i kristendomen/islams namn gör inte att vi kan fördöma hela dessa religioner och dess utövare. Samma sak med de onda gärningar som uppenbarligen och skamligen har begåtts av hycklande individer i ideologierna socialismen/kommunismens namn.

Däremot kan vi utan tvekan fördöma hela nazismen/fascismen eftersom dessa ideologier är onda inte bara i konkreta gärningar, utan i hela sin uttalade ideologi. De avser inte som kristendomen, islam, socialismen och kommunismen att försöka bygga en bättre värld för hela mänskligheten.

Rasisterna (nazister, fascister) vill bygga en bättre värld för enbart ”överlägsna” delar av mänskligheten på förment ”underlägsna” delars bekostnad. De vill i grunden ont och de uppför sig ont. Därför kan man inte jämföra nazism med kommunism som Malin Lernfelt gör i Göteborgs-Posten (och som många andra borgerliga gör).

Jag kan hålla med ordföranden för Kommunistiska partiet, Robert Mathiasson, när han går i svaromål och säger att: ”Oerhörda brott begicks av såväl kapitalistiska länder som av länder som försökte att bryta med kapitalismen”. Se på kolonialism, imperialism och exploatering av fattiga länder.

Men Robert Mathiasson omtolkar historien när han säger att hans parti (dåvarande KPML-r) bildades i opposition till Ryssland. Kina och sossarna. Tvärtom tog det parti jag var med i på 70-alet avstånd från Sovjets ”revisionism” (falska socialism) och hyllade då i stort sett maoismen i Kina (äkta socialism). En sång från anno dazumal:

”Kinas folk står enat under ledning av partiet
ett föredöme, en symbol, för socialism och frihet
Och går vi samma väg som Kinas revolutionärer
Oövervinnerliga då, blir världens proletärer”

Hans Norebrink, socialistisk arbetare

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements