Hur står det egentligen till med svensk minkuppfödning?

I Sverige finns ett 70-tal minkfarmer där mink föds upp för att användas i pälsindustrin. Vi kan ha olika uppfattning om det är något som är rimligt att göra eller som borde förbjudas och argumentera för vår sak. Det ser jag inget problem med. Personligen känner jag mig tveksam till minkfarmer även om jag inte principiellt har något emot att använda eller tillverka päls. Men det finns många problem med argumentationen från djurrättsaktivister. Situationen påminner om läget när det gäller debatten om fisket.

Miljöorganisationer i det fallet och djurrättsorganisationer i fallet med minkarna ägnar sig regelmässigt åt att sprida ofullständig och falsk information. Det görs som ett sätt att misskreditera moståndaren och har varit effektivt. Men när det avslöjas misskrediterar det också avsändaren, dvs miljöorganisationen eller djurrättsorganisationen. Djurens Rätt publicerade en granskning av granskningen och kontrollen av de svenska minkfarmarna. De konstaterar att:

På drygt 6 av 10 inspekterade farmer noterades brister i djurhållningen trots att nästan hälften av inspektionerna var anmälda i förväg.

[…]

 • Skadade och döda minkar sågs tillsammans med friska minkar på en farm.
 • Brister i avlivningsprocessen fanns på tre farmer.
 • Det hölls för många minkar per bur på en farm.
 • Det var felaktiga mått på burarna på fyra farmer.
 • På två farmer sågs trasiga burar med skaderisk för minkarna.
 • Två farmer fick anmärkningar för smutsig miljö och dålig luft.
 • På tre farmer uppfylldes inte kravet på fri tillgång till vatten.
 • Bolådor saknade strö på två farmer.
 • Ligghyllor saknades eller hade felaktiga mått på sju farmer.
 • Två farmer hade felaktiga tillstånd för antal avelsdjur.
 • Tre farmer fick anmärkningar för att de haft för få eller inga besök av veterinär/etolog.
 • Krav på sysselsättning för minkarna uppfylldes ej på två farmer.
 • Krav på belysning uppfylldes ej på elva farmer.

Vad de inte gör är att de skiljer på allvarliga saker och saker som är bagatellartade. De säger inte heller att i stort sett alla allvarliga anmärkningar var riktade mot två enskilda minkfarmer. Istället för att kritisera de som gör fel ägnar Djurens Rätt sig alltså istället år smutskastning av en hel bransch. Det är ett oseriöst förhållningssätt som varken gör djuren, djurrättsrörelsen eller minbönderna rättvisa. Branschorganisationen Svensk Mink påpekar de fel Djurens Rätt gjort och har samtidigt inget till övers för de minkfarmer som inte sköter sig. De menar också att det blivit bättre över lite längre tid.

Minkfarm

De allvarligare överträdelser Djurens Rätt nämner härrör från två gårdar, ingen av dessa gårdar är medlem i branschförbundet Svensk Mink, och båda gårdarna upphörde helt med sin verksamhet under 2014.

2010 fick svenska minkbönder enligt Jordbruksverkets statistik anmärkningar på 9% av de 1782 kontrollpunkterna. 2011 var den siffran 5,6%, 2012 var den 2,5% och 2013 5%. Jordbruksverket har inte färdigställt statistiken för 2014 ännu, men den ser ut att hamna i samma härad.

– Detta visar på vikten av att vara organiserad och att vårt djurskyddsprogram Minkhälsan fungerar bra. Antalet anmärkningar på landets minkgårdar har minskat stadigt och markant ända sedan vi införde vårt kontroll- och djurhälsoprogram, säger Svensk Minks vd Johan Dalén.

– Tröskeln för notifiering är mycket låg – så fort det är en brist så markeras den, oavsett allvarlighetsbedömningen från kontrollanten. För att få en helhetsbild av hur det står till både på gårdsnivå och nationell nivå måste man alltså se till samtliga kontrollpunkter, och det är också såhär som Jordbruksverket hanterar siffrorna. Att, som Djurens rätt, påpeka att hälften av gårdarna fick något påpekande, oavsett vad, är förstås mer effektfullt i media, men den som vill ha en rättvis bild av hur det står till med svensk djurhållning blir lurad. Så har det sett ut för alla svenska lantbruk de senaste femton åren – oavsett djurslag. Det är som på bilbesiktningen – om man har glömt att fylla på spolarvätska, kommer det med i protokollet, men det gör inte fordonet trafikodugligt, säger Johan Dalén.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements