Konst eller skadegörelse

Det handlar om klotter och graffiti. En del anser att det alltid är skadegörelse, att det aldrig är konst utan bara klotter. Andra anser att det kan vara konst. En del kommuner bekämpar det med näbbar och klor, andra kommuner försöker styra över klottret till graffitti och anser det vara konst. Det senare görs bland annat genom inrättande av lagliga graffittiväggar. Något som andra kommuner menar innebär mer klotter genom olika spridningseffekter.

Det finns mycket tyckande i kring det hela och mycket lite forskning. Ingen vet egentligen vad som är sant. En sak anser jag dock vara sanning, även om en del människor anser att allt som inte är kommersiell reklam och betalda skyltar är klotter och ska tas bort så är det en orimlig hållning. Mycket klotter kan vara konst och graffiti är det i de allra flesta fall. Det betyder inte att det kan accepteras överallt, men det betyder att vi borde kunna ha en mer flexibel inställlning till dt hela. Det kanske inte måste vara inget eller allt.

Idag ordnar Stiftelse Tryggare Sverige en debatt om klotter och graffiti i Stockholm. En debatt där de ska lägga fram en rapport om detta. En rapport  med fokus på vilka metoder som visats fungera när det gäller brottsförebyggande åtgärder mot skadegörelse i form av klotter samt vilka effekter införandet av lagliga graffitiväggar haft när det gäller förekomsten av denna typ av skadegörelsebrott i direkt anslutning till väggen och i dess närområde.

På Tryggare Sveriges hemsida står att Graffitifrämjandet ska vara med på debatten, men så verkar inte vara fallet då Graffitifrämjandet menar att debattens upplägg är oacceptabelt och inte ger möjlighet till en debatt på lika villkor.

Graffitifrämjandet ställer sig mycket kritisk till hur rapporten genomförts och dess slutsatser. Med anledning av detta och att vi inte fått ta del av rapporten inför ett samtal om den så väljer vi att ställa in vår medverkan i panelsamtalet som Tryggare Sverige anordnar. Rapporten visar enligt Tryggare Sverige att öppna väggar för graffiti leder till ökad skadegörelse i dess närområdet. Men Graffitifrämjandet menar med stöd av BRÅ att någon forskning som visar att så är fallet inte existerar,

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) säger enligt Graffitifrämjandet att det inte finns någon forskning som stödjer Tryggare Sveriges påstående att öppna väggar leder till ökad skadegörelse. Vi hänvisar till BRÅ för frågor om det vetenskapliga läget i den här mycket infekterade debatten om graffiti och klotter. Solveig Hollari, utredare på BRÅ med ansvar för klotterbrott, konstaterar om den här typen av forskning att:  Så vitt jag känner till så finns det ingen vetenskaplig forskning som visar att tillgång till lagliga väggar leder till ett ökat klottrande. Det finns heller, mig veterligen, ingen forskning som visar att lagliga väggar leder till ett minskat klottrande. Vi saknar helt enkelt vetenskapligt utvärderad kunskap om detta. Däremot finns det många erfarenheter (ibland dokumenterade) där de som har organiserat öppna väggar, och ofta som en del av flera klotterförebyggande åtgärder, upplever och själva anser att klottret har minskat i omfattning.

Den rent konkreta anledningen till avhoppet är dock inte detta, utan att Graffitifrämjandets företrädare inte getts tillfälle till att läsa rapporten i förväg trost att rapportens resultat spridits i media. Det menar de är oseriöst och inte ger dem lika villkor inför debatten. Därför har de valt att hoppa av.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Konst eller skadegörelse”

Kommentarer inaktiverade.